Navigācijas ceļš

ES struktūrfondi un investīciju fondi

Uz visiem pieciem ES struktūrfondiem un investīciju fondiem attiecas vienots noteikumu kopums. Minētie fondi ir šādi:

Minēto noteikumu mērķi ir šādi:

 • izveidot ciešu saikni ar stratēģiju “Eiropa 2020”;
 • uzlabot koordināciju;
 • nodrošināt konsekventu izpildi;
 • finansējumu padarīt pēc iespējas vieglāk pieejamu tiem, kam tas nepieciešams.

ES dalībvalstis decentralizētā veidā pārvalda fondu līdzekļus, īstenojot kopīgu pārvaldību. Katra fonda tīmekļa vietnē ir sīkāka informācija par pieejamo finansējumu un pieteikšanās procedūru.

 

Regulas par ES struktūrfondiem un investīciju fondiem

Noteikumi, kas attiecas uz pieciem ES struktūrfondiem un investīciju fondiem, ir izklāstīti Kopīgo noteikumu regulā. Pārējās regulās ir izklāstīti katram fondam specifiskie noteikumi.

 

Partnerattiecību nolīgumi

Partnerattiecību nolīgumos starp Eiropas Komisiju un atsevišķām ES dalībvalstīm ir izklāstīti valsts iestāžu plāni, kā posmā no 2014. g. līdz 2020. g. izlietot ES struktūrfondu un investīciju fondu finansējumu. Tajos norādīti katras valsts stratēģiskie mērķi un investīciju prioritātes, tos piesaistot vispārīgajiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem attiecībā uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

 

Valstu programmas

Kad partnerattiecību nolīgumi pieņemti, Komisija un valsts iestādes vienojas par programmām, nosakot prioritātes katrai valstij, reģionam vai attiecīgajai politikas jomai.

 • ESIF programmas un budžets pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Vairāk par katru programmu

Eiropas Rīcības kodeksā attiecībā uz partnerību

Lai finansējums nodrošinātu maksimālo rezultātu, ES dalībvalstu valsts iestādēm, kā arī reģionālajām un vietējām pašvaldībām ir cieši jāsadarbojas partnerībā ar

 • arodbiedrībām,
 • darba devējiem,
 • nevalstiskajām organizācijām,
 • citām institūcijām, kas veicina, piemēram, sociālo iekļautību, dzimumu līdztiesību un diskriminācijas izskaušanu.

Partnerus iesaistot ES finansētu projektu plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, ES valstis spēj līdzekļus novirzīt tur, kur tie nepieciešami visvairāk, un optimāli izmantot resursus.

Visām ES dalībvalstīm ir jāievēro šie noteikumi par 2014.–2020. g. paredzētu programmu sagatavošanu un īstenošanu. Tām ir jānodrošina, ka, izvēloties finansēšanas prioritātes un izstrādājot un īstenojot visefektīvākās investīciju stratēģijas, tiek ņemti vērā visi būtiskie viedokļi.

 

Vadlīnijas

Ir pieejamas vairākas vadlīnijas DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski, kas ES dalībvalstīm palīdz plānot un izmantot līdzekļus.

Norādījumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu un līdzīgu ES instrumentu potenciālajiem saņēmējiem pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Tie jums palīdzēs:

 • piekļūt Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļiem un izmantot tos,
 • izmantot citus ES politikas instrumentus, kas papildina šo fondu darbību.

Atveriet dokumentā sniegtās saites, lai iepazītos ar noderīgām tīmekļa vietnēm un dokumentiem. Jautājumu kontrolsaraksts English jums palīdzēs atrast vispiemērotākos finansējuma avotus.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?