Naršymo kelias

Europos struktūriniai ir investiciniai fondai

Parengtas bendras taisyklių rinkinys, taikomas visiems penkiems ES struktūriniams ir investiciniams fondams (ESI fondams):

Šiomis taisyklėmis siekiama:

 • nustatyti aiškią sąsają su strategija „Europa 2020“,
 • gerinti koordinavimą,
 • užtikrinti nuoseklų įgyvendinimą,
 • pasiekti, kad potencialiems fondų lėšų gavėjams jais pasinaudoti būtų kuo paprasčiau.

ES šalys fondus administruoja decentralizuotai, pagal pasidalijamojo valdymo principą. Kiekvieno fondo interneto svetainėje pateikiama daugiau informacijos apie finansavimą ir paraiškų teikimo tvarką.

 

ES struktūrinių ir investicinių fondų reglamentai

Taisyklės, taikomos visiems penkiems ES struktūriniams ir investiciniams fondams, nustatytos Bendrųjų nuostatų reglamente. Kituose reglamentuose nustatytos konkrečios taisyklės kiekvienam fondui.

 

Partnerystės sutartys

Europos Komisijos ir atskirų ES šalių sudarytose partnerystės sutartyse nustatyti nacionalinių valdžios institucijų planai, kaip 2014–2020 m. naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas. Jose apibrėžti kiekvienos šalies strateginiai tikslai ir investicijų prioritetai, jie siejami su bendrais pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslais.

Nacionalinės programos

Priėmus partnerystės susitarimus, Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos susitaria dėl programų, kuriose nustatomi prioritetai kiekvienai šaliai, regionui ir atitinkamai politikos sričiai.

 • ESI fondų programos ir biudžetai pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Daugiau apie programas

Europos partnerystės elgesio kodeksas

Kad fondų lėšų poveikis būtų kuo didesnis, ES šalių nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti ir palaikyti partnerystės ryšius su:

 • profesinėmis sąjungomis,
 • darbdaviais,
 • nevyriausybinėmis organizacijomis,
 • kitomis organizacijomis, kurios propaguoja, pavyzdžiui, socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir nediskriminavimą.

Partnerių įtraukimas į ES finansuojamų projektų planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo veiklą suteikia ES šalims galimybę skirti lėšas toms sritims, kur jų labiausiai reikia, ir išteklius naudoti optimaliai.

Šių 2014–2020 m. programų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių privalo laikytis visos ES šalys . Jos turi užtikrinti, kad nustatant finansavimo prioritetus, rengiant ir įgyvendinant veiksmingiausias investavimo strategijas, būtų atsižvelgiama į visas svarbias pastabas.

 

Rekomendacijos

Siekiant padėti ES šalims rengti ir įgyvendinti fondų naudojimo programas, parengta rekomendacijų DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

Potencialiems Europos struktūrinių ir investicinių fondų paramos gavėjams skirtos rekomendacijos ir susijusios ES priemonės pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Tai jums padės:

 • gauti Europos struktūrinių ir investicinių fondų paramą ir ja naudotis;
 • pasinaudoti kitomis ES politikos priemonėmis, kurios papildo šių fondų paramą.

Dokumente pateikta naudingų svetainių ir dokumentų nuorodų. Išskleidžiamųjų meniu English sąrašas jums padės nustatyti, kokie finansavimo šaltiniai tinkamiausi būtent jums.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?