Navigacijski put

Europski strukturni i investicijski fondovi

Jedinstvenim skupom pravila obuhvaćeno je pet strukturnih i investicijskih fondova EU-a:

Svrha tih pravila jest:

 • fondove jasno povezati sa Strategijom Europa 2020.
 • poboljšati koordinaciju
 • osigurati dosljednu provedbu
 • mogućim korisnicima omogućiti izravniji pristup financijskim sredstvima.

Države članice upravljaju fondovima na decentraliziranoj osnovi podijeljenim upravljanjem. Na web-mjestu svakog fonda mogu se pronaći dodatne informacije o dostupnim financijskim sredstvima i postupku prijave.

 

Uredbe o strukturnim i investicijskim fondovima EU-a

Pravila kojima se uređuje svih pet strukturnih i investicijskih fondova EU-a utvrđena su u Uredbi o zajedničkim odredbama. Drugim uredbama utvrđena su posebna pravila za svaki fond.

 

Sporazumi o partnerstvu

Sporazumima o partnerstvu između Europske komisije i pojedinih država članica utvrđuju se planovi nacionalnih nadležnih tijela za uporabu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020. U njima su sadržani strateški ciljevi i prioriteti država članica u području ulaganja te su oni povezani s općim ciljevima strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

 

Nacionalni programi

Kada se donesu sporazumi o partnerstvu, Komisija i nacionalna nadležna tijela dogovaraju programe kojima se utvrđuju prioriteti za svaku dotičnu državu, regiju ili područje politike.

 • Programi i proračunska sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Više informacija o pojedinačnim programima

Europski kodeks ponašanja za partnerstvo

Kako bi fondovi ostvarili najveći mogući učinak, nacionalna, regionalna i lokalna tijela država članica moraju blisko surađivati te djelovati u partnerstvu sa:

 • sindikatima
 • poslodavcima
 • nevladinim organizacijama
 • drugim tijelima koja primjerice promiču socijalnu uključenost, ravnopravnost spolova i nediskriminaciju.

Uključivanjem partnera u planiranje, provedbu, praćenje i ocjenjivanje projekata koje financira EU državama članicama omogućuje se da financijska sredstva usmjere u područja gdje su ona najpotrebnija i da optimalno iskoriste izvore.

Sve države članice moraju se pridržavati pravila o izradi i provedbi programa za razdoblje od 2014. do 2020. Države članice moraju osigurati da pri utvrđivanju prioriteta za financiranje, osmišljavanju i provođenju najučinkovitijih investicijskih strategija sva relevantna mišljenja budu uzeta u obzir.

 

Smjernice

Državama članicama na raspolaganju je niz smjernica DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski kako bi im se pomoglo pri provedbi programa i fondova.

Smjernice za potencijalne korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova te s njima povezanih instrumenata EU-a pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Smjernice će vam pomoći:

 • da pristupite europskim strukturnim i investicijskim fondovima i da se njima koristite
 • da se koristite drugim instrumentima politike EU-a koji dopunjuju te fondove.

Koristite se poveznicama u dokumentu za pronalaženje najkorisnijih web-mjesta i dokumenata. S pomoću kontrolnog popisa English moći ćete pronaći najprikladnije izvore financiranja.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?