Cosán nascleanúna

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tá buiséad €454 billiún ag Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (ESIF) do na blianta 2014 go dtí 2020 rud a fhágann gurb é príomhuirlis infheistíochta an Aontais Eorpaigh.

Faoi 2023, beidh mais chriticiúil infheistíochta curtha ar fáil ag cistí ESIF i réimsí tosaíochta ríthábhachtacha an Aontais Eorpaigh, chun freastal ar riachtanais an fhíorgheilleagair trí thacaíocht a thabhairt do chruthú fostaíochta agus trí gheilleagar na hEorpa a chur ag fás arís ar bhonn inbhuanaithe.

Tá geallúint tugtha ag tíortha an Aontais Eorpaigh i dtaca leis an méid seo a leanas:

 • tacaíocht a thabhairt do bhreis agus 2 mhilliún gnó trí na cistí sin chun cur lena gcumas iomaíochta, táirgí a fhorbairt, margaí nua a aimsiú agus fostaíocht a chruthú.
 • infheistíocht sa bhonneagair i réimsí amhail leathanbhanda, teicneolaíocht na faisnéise agus teileachumarsáidí agus soláthar uisce. Cuideoidh sé sin le tíortha an Aontais Eorpaigh - go háirithe iad siúd nach bhfuil chomh forbartha sin - caighdeáin mhaireachtála daoine a fheabhsú agus agus cumas iomaíochta a gcuid gnólachtaí a mhéadú.
 • úsáid a bhaint as na cistí chun infheistíocht a dhéanamh i scileanna agus i solúbthacht fhórsa oibre na hEorpa, infheistíocht a thabharfaidh deiseanna do na scórtha milliún duine, idir daoine óga, dídeanaithe agus imirceoirí dlíthiúla oiliúint nó athoiliúint a fháil nó gnó a thosú.

Torthaí na caibidlíochta maidir le cláir infheistíochta ESIF

 • Teachtaireacht maidir le caibidlíocht faoi chláir infheistíochta thíortha an Aontais Eorpaigh
 • Infheistiú i bhfostaíocht agus i bhfás - leas a bhaint as infheistíocht ESIF pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Chomhar Críochach Eorpach / INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Eolas ar leibhéal náisiúnta pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Measúnú agus achair ama pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Tairseach sonraí oscailte ESIF (Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa) English

Réimsí infheistíochta:

 • Fostaíocht, Fás agus Infheistíocht pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Margadh Aonair Digiteach pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • An tAontas Fuinnimh agus an Aeráid pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • An Margadh Inmheánach pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • An tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Ceartas agus Cearta Bunúsacha pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • An Imirce pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Cistí Comhordaithe

 • Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska(CFRE)
 • Ciste Sóisialta na hEorpa българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska(CSE)
 • An Ciste Comhtháthaithe българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska(CC)
 • An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska(CETFT)
 • An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska(CEMI)

Is é cuspóir na rialacha seo:

 • nasc soiléir a dhéanamh leis an Straitéis Eoraip 2020
 • comhordú a fheabhsú
 • cur chun feidhme comhleanúnach a chinntiú
 • rochtain ar na cistí a bheith chomh simplí agus is féidir dóibh siúd atá i dteideal leas a bhaint astu.

Déanann tíortha an AE na cistí a riar ar bhonn díláraithe agus roinntear cúraimí bainistíochta eatarthu. Tá tuilleadh eolais maidir leis an maoiniú atá ar fáil agus an nós imeachta chun iarratas a dhéanamh ar shuíomh gréasáin gach ciste.

 

Rialacháin maidir le Cistí Struchtúrtha & Infheistíochta an AE

Tá na rialacha a chumhdaíonn gach ceann de 5 chiste struchtúracha agus infheistíochta an AE leagtha amach i Rialachán na bhForálacha Coiteanna. Tá rialacha sonracha leagtha amach do gach ciste i rialacháin bhreise.

 

Comhaontuithe comhpháirtíochta

I comhaontuithe comhpháirtíochta idir an Coimisiún Eorpach agus tíortha aonair an AE, tá pleananna leagtha amach ag na húdaráis náisiúnta chun an maoiniú ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa a úsáid idir 2014 agus 2020. Léiríonn siad cuspóirí straitéiseacha agus tosaíochtaí infheistíochta gach tíre, agus an nasc atá acu le haidhmeanna foriomlána na straitéise Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach.

 

Cláir náisiúnta

A luaithe is a ghlactar na comhaontuithe comhpháirtíochta, tagann an Coimisiún agus na húdaráis náisiúnta ar chomhaontú faoi chláir ina leagtar amach na tosaíochtaí do gach tír, réigiún nó réimse beartas lena mbaineann.

 • Cláir agus buiséid ESIF (Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa) pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Tuilleadh eolais faoi gach clár

Cód Iompair Eorpach maidir le Comhpháirtíocht

Le go mbainfear an leas is mó as na cistí, ní mór d'údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla i dtíortha an AE a bheith ag obair as lámha a chéile agus i gcomhpháirtíocht le:

 • ceardchumainn
 • fostóirí
 • eagraíochtaí neamhrialtasacha
 • comhlachtaí eile a chuireann cuimsiú sóisialta, comhionannas inscne agus neamh-idirdhealú, mar shampla, chun cinn.

Nuair a bhíonn comhpháirtithe rannpháirteach i bpleanáil, cur chun feidhme, monatóireacht agus meastóireacht ar thionscadail a mhaoiníonn an AE, is féidir le tíortha an AE cistí a dhíriú ar na réimsí is mó a bhfuil gá leo agus an úsáid is fearr a bhaint as acmhainní.

Ní mór do gach tír san AE na rialacha българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaishrvatskiitalianolatviešu valodaMaltiNederlandspolskiportuguêslietuvių kalbamagyarromânăslovenčinaslovenščinasuomisvenska seo, a bhaineann leis na cláir do 2014-2020 a ullmhú agus a chur chun feidhme, a chomhlionadh. Ní mór dóibh a chinntiú go dtógtar gach dearcadh ábhartha san áireamh agus tosaíochtaí maoinithe á n-aithint acu agus na straitéisí infheistíochta is éifeachtaí á ndearadh agus á gcur chun feidhme acu.

 

Doiciméid treorach

Tá sraith nótaí treorach DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski ar fáil le cabhrú le tíortha an AE na cistí a chlársceidealú agus a chur chun feidhme.

Treoir dóibh siúd ar mhaith leo maoiniú a fháil ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus ó ionstraimí gaolmhara de chuid an AE pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Cabhróidh sé seo leat:

 • teacht ar Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus úsáid a bhaint astu
 • úsáid a bhaint as ionstraimí beartais eile an AE atá gaolmhar leis na cistí sin.

Úsáid na naisc sa doiciméad chun na suíomhanna gréasáin agus doiciméid is tábhachtaí a aimsiú. Cuideoidh seicliosta English leat na foinsí maoinithe is oiriúnaí a aithint.

Talmhaíocht, iascach agus bianna

 • CBT English (en)
 • Dobharshaothrú български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Folláine plandaí English (en)
 • Forbairt na tuaithe English (en)
 • Iascach български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Leas ainmhithe English (en)

Gnó

 • An margadh aonair
 • FBManna
 • Fiontar agus Tionscal
 • Iomaíochas English (en)
 • Saorghluaiseacht

Cultúr, oideachas agus óige

 • Cultúr English (en)
 • Oideachas agus oiliúint English (en)
 • Óige

Geilleagar, airgeadas agus cáin

 • An troid in aghaidh na calaoise Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Buiséad Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Cánachas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Cobhsaíocht Airgeadais agus Seirbhísí Airgeadais English (en)
 • Custam Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Geilleagar
 • Iomaíocht English (en)

Cearta fostaíochta agus sóisialta

Fuinneamh agus acmhainní nádúrtha

 • Beartas muirí
 • Fuinneamh English (en)
 • Fuinneamh cliste English (en)
 • Gníomhú ar son na hAeráide English (en)

Comhshaol, tomhaltóirí agus sláinte

 • Comhshaol English (en)
 • Forbairt inbhuanaithe English (en)
 • Sláinte български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
 • Tomhaltóirí English (en)

Caidreamh eachtrach agus gnóthaí eachtrannacha

 • Beartais eachtrannacha
 • Comhbheartas Cosanta agus Slándála
 • Cúnamh daonnúil English (en) español (es) français (fr)
 • Forbairt agus Comhar English (en)
 • Méadú English (en)
 • Trádáil eachtrach English (en)

Ceartas, gnóthaí baile agus cearta saoránach

 • Ceartas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Imirce English (en)
 • Inimirce English (en)
 • Póilíní English (en)
 • Saoránacht Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Teorainneacha English (en)

Na réigiúin agus forbairt áitiúil

 • Beartas réigiúnach български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Eolaíocht agus teicneolaíocht

 • Digital Agenda English (en)
 • Taighde agus Nuálaíocht English (en)

Iompar agus taisteal

 • Iompar English (en)
 • Turasóireacht English (en)

Eile

 • Audiovisual services Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Cumarsáid Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Meáin English (en)
 • oiliúint ateangairí comhdhála English (en)
 • Staitisticí Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?