Navigointipolku

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

EU:lla on viisi rakenne- ja investointirahastoa (ERI-rahastot):

Näitä viittä ERI-rahastoa koskevat yhteiset säännöt, joiden tavoitteena on

 • vahvistaa yhteyttä Eurooppa 2020 -strategiaan
 • parantaa koordinointia
 • varmistaa johdonmukainen täytäntöönpano
 • tehdä rahoituksen hakeminen mahdollisimman yksinkertaiseksi.

EU-maat tekevät yhteistyötä, kun ne hallinnoivat varoja hajautetusti. Kunkin rahaston verkkosivuilla on lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista ja hakumenettelystä.

 

EU:n rakenne- ja investointirahastoja koskevat asetukset

Säännöt, jotka koskevat kaikkia viittä EU:n rakenne- ja investointirahastoa, annetaan yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa. Muissa asetuksissa on kutakin rahastoa koskevia erityissääntöjä.

 

Kumppanuussopimukset

Euroopan komission ja yksittäisten EU-maiden välisissä kumppanuussopimuksissaesitetään kansallisten viranomaisten suunnitelmat Euroopan rakenne- ja investointirahastoista vuosina 2014–2020 rahoitettaville toimille. Suunnitelmat sisältävät kunkin maan strategiset tavoitteet ja ensisijaiset rahoituskohteet, jotka liittyvät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteisiin.

 

Kansalliset ohjelmat

Kun kumppanuussopimukset on hyväksytty, Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset sopivat ohjelmista, joissa vahvistetaan painopisteet kullekin maalle, alueelle ja toimintalohkolle.

 • ERI-rahastojen ohjelmat ja talousarviot pdf - 370 KB [370 KB] English (en)

Lisätietoa ohjelmista

Kumppanuutta koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt

Jotta rahoituksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, on EU-maiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehtävä tiivistä yhteistyötä, jossa ovat mukana myös

 • ammattiliitot
 • työnantajat
 • kansalaisjärjestöt
 • muut tahot, jotka edistävät esim. sosiaalista osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Kun yhteistyökumppanit osallistuvat EU-rahoitteisten hankkeiden suunnittelu-, täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointivaiheisiin, varat voidaan kohdentaa paremmin ja saada niistä suurin mahdollinen hyöty.

Kaikkien EU-maiden on noudatettava näitä sääntöjä ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa vuosina 2014–2020. Niiden on varmistettava, että kaikki tarpeelliset näkökohdat otetaan huomioon, kun päätetään rahoituksen painopisteistä ja investointeja suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti.

 

Ohjeasiakirjat

Lisäksi on saatavilla ohjeasiakirjoja DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski, jotka auttavat EU-maita ohjelmasuunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjeita EU:n rakenne- ja investointituen hakijoille pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Ohjeiden avulla voit

 • hakea tukea EU:n rakenne- ja investointirahastoista
 • hakea tukea näitä rahastoja täydentävistä rahoitusvälineistä.

Ohjeisiin sisältyy linkkejä, joiden kautta saat tarvittaessa lisätietoa. Aluepolitiikkaa käsittelevältä sivustolta English voit etsiä sopivimmat rahoitusvaihtoehdot erityisen hakutoiminnon avulla.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.