Sti

Europæiske struktur- og investeringsfonde

Med et budget på 454 milliarder euro i perioden 2014-2020 er de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) EU's væsentligste investeringspolitiske redskab.

I 2023 vil fondene sørge for en kritisk masse af investeringer på afgørende områder i EU for at opfylde behovet i den virkelige økonomi ved at støtte jobskabelsen og ved at få Europas økonomi tilbage på vækstsporet på en bæredygtig måde.

EU-landene forpligter sig til:

 • at støtte over to millioner virksomheder gennem fondene for at gøre dem mere konkurrencedygtige, udvikle produkter, finde nye markeder og skabe nye arbejdspladser
 • at foretage infrastrukturinvesteringer på områder som bredbånd, it og telekom og vandforsyning. Dette vil hjælpe EU-landene – især de mindre udviklede – med at forbedre befolkningens levestandard og gøre deres erhvervsmiljø mere konkurrencedygtigt
 • at bruge midlerne til at investere i den europæiske arbejdsstyrkes kvalifikationer og fleksibilitet, så millioner af mennesker, bl.a. unge, flygtninge og lovlige migranter får mulighed for at blive oplært, omskolet eller starte en virksomhed.

Resultaterne af forhandlingerne om ESIF-investeringsprogrammer

 • Meddelelse om forhandlingerne om EU-landenes investeringsprogrammer
 • Investeringer i job og vækst – størst muligt udbytte af ESIF's bidrag pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Europæisk territorialt samarbejde/INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Information på nationalt plan pdf - 2 MB [2 MB] English (en)  
 • Vurdering og tidsplaner pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • ESIF’s åbne dataportalEnglish

Investeringsområder:

 • Job, vækst og investeringer pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Det digitale indre marked pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energiunion og klima pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Det indre marked pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Den Økonomiske og Monetære Union pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Retfærdighed og grundlæggende rettigheder pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migration pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Koordinerede fonde

Formålet med disse regler er at

 • skabe en klar forbindelse til Europa 2020-strategien
 • forbedre koordineringen
 • sikre en ensartet gennemførelse
 • gøre adgangen til fondene så enkel som muligt for dem, der kan drage fordel af dem.

EU-landene forvalter midlerne decentralt ved delt forvaltning. Hver fonds website giver yderligere oplysninger om de disponible midler og ansøgningsproceduren.

 

Forordning om EU’s struktur- og investeringsfonde

De bestemmelser, der gælder for alle 5 europæiske struktur- og investeringsfonde, er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser. Der findes yderligere forordninger, som fastsætter de særlige bestemmelser for hver enkelt fond.

 

Partnerskabsaftaler

Partnerskabsaftaler mellem EU-Kommissionen og de enkelte EU-lande fastsætter de nationale myndigheders planer for, hvordan midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde skal anvendes fra 2014 til 2020. De skitserer de enkelte landes strategiske mål og investeringsprioriteter og kæder dem sammen med de generelle målsætninger i Europa 2020-strategien for smart, bæredygtig og inklusiv vækst.

 

Nationale programmer

Når partnerskabsaftalerne er vedtaget, fastlægger Kommissionen og de nationale myndigheder programmer med prioriteter for hvert land, hver region eller hvert politikområde.

 • ESI-programmer og budgetter pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Mere om de enkelte programmer

EU's adfærdskodeks for partnerskab

Hvis fondene skal fungere bedst muligt, skal de nationale, regionale og lokale myndigheder i EU-landene arbejde tæt sammen og i partnerskab med

 • fagforeninger
 • arbejdsgivere
 • ikkestatslige organisationer
 • andre organer, der fremmer, f.eks. social inklusion, ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling.

Når EU-landene inddrager partnere i planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og evaluering af EU-finansierede projekter, bliver det muligt for EU-landene at afsætte midler, hvor behovet er størst, og at udnytte disse midler bedst muligt.

Alle EU-lande skal overholde disse regler om udarbejdelse og gennemførelse af programmerne for 2014-20. De skal sikre, at alle relevante synspunkter inddrages i fastlæggelsen af prioriteterne for finansiering, tilrettelæggelse og gennemførelse af de mest effektive investeringsstrategier.

 

Vejledninger

Der findes en række vejledninger DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski, der kan hjælpe EU-landene med at programmere og implementere midlerne.

Vejledning til de europæiske struktur‑ og investeringsfonde og andre EU-instrumenter pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Vejledningen kan hjælpe dig med:

 • at søge støtte fra de europæiske struktur‑ og investeringsfonde
 • at få adgang til andre af EU's politiske instrumenter, som supplerer disse fonde.

Brug linksene i dokumentet til at finde de mest nyttige websites og dokumenter. En tjekliste English hjælper dig med at finde den bedste finansiering til dine behov.

Landbrug, fiskeri og fødevarer

Erhvervsliv

 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Fri bevægelighed
 • Konkurrenceevne English (en)
 • SMV’er

Kultur, uddannelse og ungdom

 • Kultur English (en)
 • Uddannelse og erhvervsuddannelse English (en)
 • Ungdom

Økonomi, finans og skat

 • Bekæmpelse af svig Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Beskatning Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Budget Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finansiel Stabilitet og Finansielle Tjenesteydelser English (en)
 • Konkurrence English (en)
 • Told Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Økonomi

Beskæftigelse og sociale rettigheder

Energi og naturressourcer

 • Energi English (en)
 • Havpolitik
 • Intelligent energi English (en)
 • Klimaindsatsen English (en)

Miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse

Eksterne forbindelser og udenrigspolitik

 • Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Humanitær bistand English (en) español (es) français (fr)
 • Udenrigshandel English (en)
 • Udenrigspolitik
 • Udvidelse English (en)
 • Udvikling og samarbejde English (en)

Retfærdighed, indre anliggender og borgerrettigheder

 • Grænser English (en)
 • Indvandring English (en)
 • Medborgerskab Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Migration English (en)
 • Politi English (en)
 • Retsvæsen Deutsch (de) English (en) français (fr)

Regioner og lokaludvikling

Videnskab og teknologi

 • Den digitale dagsorden English (en)
 • Forskning og Innovation English (en)

Transport og rejser

 • Transport English (en)
 • Turisme English (en)

Andet

 • Audiovisuelle tjenesteydelser Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kommunikation Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Konferencetolkeuddannelse English (en)
 • Medierne English (en)
 • Statistik Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?