Sti

De europæiske struktur- og investeringsfonde

Et enkelt sæt regler dækker EU's 5 struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene):

Formålet med disse regler er at

 • skabe en klar forbindelse til Europa 2020-strategien
 • forbedre koordineringen
 • sikre en ensartet gennemførelse
 • gøre adgangen til fondene så enkel som muligt for dem, der kan drage fordel af dem.

EU-landene forvalter midlerne decentralt ved delt forvaltning. Hver fonds website giver yderligere oplysninger om de disponible midler og ansøgningsproceduren.

 

Forordning om EU’s struktur- og investeringsfonde

De bestemmelser, der gælder for alle 5 europæiske struktur- og investeringsfonde, er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser. Der findes yderligere forordninger, som fastsætter de særlige bestemmelser for hver enkelt fond.

 

Partnerskabsaftaler

Partnerskabsaftaler mellem EU-Kommissionen og de enkelte EU-lande fastsætter de nationale myndigheders planer for, hvordan midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde skal anvendes fra 2014 til 2020. De skitserer de enkelte landes strategiske mål og investeringsprioriteter og kæder dem sammen med de generelle målsætninger i Europa 2020-strategien for smart, bæredygtig og inklusiv vækst.

 

Nationale programmer

Når partnerskabsaftalerne er vedtaget, fastlægger Kommissionen og de nationale myndigheder programmer med prioriteter for hvert land, hver region eller hvert politikområde.

 • ESI-programmer og budgetter pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Mere om de enkelte programmer

EU's adfærdskodeks for partnerskab

Hvis fondene skal fungere bedst muligt, skal de nationale, regionale og lokale myndigheder i EU-landene arbejde tæt sammen og i partnerskab med

 • fagforeninger
 • arbejdsgivere
 • ikkestatslige organisationer
 • andre organer, der fremmer, f.eks. social inklusion, ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling.

Når EU-landene inddrager partnere i planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og evaluering af EU-finansierede projekter, bliver det muligt for EU-landene at afsætte midler, hvor behovet er størst, og at udnytte disse midler bedst muligt.

Alle EU-lande skal overholde disse regler om udarbejdelse og gennemførelse af programmerne for 2014-20. De skal sikre, at alle relevante synspunkter inddrages i fastlæggelsen af prioriteterne for finansiering, tilrettelæggelse og gennemførelse af de mest effektive investeringsstrategier.

 

Vejledninger

Der findes en række vejledninger DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski, der kan hjælpe EU-landene med at programmere og implementere midlerne.

Vejledning til de europæiske struktur‑ og investeringsfonde og andre EU-instrumenter pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Vejledningen kan hjælpe dig med:

 • at søge støtte fra de europæiske struktur‑ og investeringsfonde
 • at få adgang til andre af EU's politiske instrumenter, som supplerer disse fonde.

Brug linksene i dokumentet til at finde de mest nyttige websites og dokumenter. En tjekliste English hjælper dig med at finde den bedste finansiering til dine behov.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?