Navigačný riadok

Ponukové konania

Komisia prostredníctvom verejných zákaziek nakupuje tovary a služby, ako sú napríklad štúdie, technická pomoc a školenia; poradenstvo, organizovanie konferencií, prezentačné služby; knihy a IT zariadenia. Poskytovatelia sa vyberajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk, ktoré vydávajú útvary Komisie, kancelárie a agentúry v celej Európe.

Poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny

 • Akvakultúra
 • Dobré životné podmienky zvierat English (en)
 • Rastlinolekárstvo English (en)
 • Rozvoj vidieka English (en)
 • SPP English (en)
 • SRP

Podnikanie

 • Jednotný trh English (en)
 • Konkurencieschopnosť English (en)
 • MSP English (en)
 • Podnikanie a priemysel English (en)
 • Voľný pohyb English (en)

Kultúra, vzdelávanie a mládež

 • Kultúra English (en)
 • Mládež English (en)
 • Vzdelávanie a odborná príprava English (en)

Hospodárstvo, financie a dane

 • Boj proti podvodom Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Clá Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Dane Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finančná stabilita a finančné služby English (en)
 • Hospodárska súťaž English (en)
 • Hospodárstvo
 • Rozpočet Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zamestnanosť a sociálne práva

Energetika a prírodné zdroje

 • Energetika English (en)
 • Inteligentná energia English (en)
 • Opatrenia na ochranu klímy English (en)

Životné prostredie, spotrebitelia a zdravie

 • Námorná politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spotrebitelia English (en)
 • Udržateľný rozvoj English (en)
 • Zdravie
 • Životné prostredie English (en)

Vonkajšie vzťahy a zahraničné veci

 • Humanitárna pomoc English (en) español (es) français (fr)
 • Rozšírenie English (en)
 • Rozvoj a spolupráca English (en)
 • Spoločná zahraničná bezpečnostná politika English (en)
 • Vonkajší obchod English (en)
 • Zahraničné politiky English (en)

Spravodlivosť, vnútorné záležitosti a práva občanov

 • Hranice English (en)
 • Migrácia English (en)
 • Občianstvo Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Polícia English (en)
 • Prisťahovalectvo English (en)
 • Spravodlivosť Deutsch (de) English (en) français (fr)

Regióny a miestny rozvoj

Veda a technológie

 • Digitálna agenda English (en)
 • Výskum a inovácia English (en)

Doprava a cestovanie

 • Cestovný ruch English (en)
 • Doprava English (en)

Iné

 • Audiovizuálne služby Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikácia Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Médiá English (en)
 • Štatistika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Vzdelávanie konferenčných tlmočníkov English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?