Navigatsioonitee

Pakkumised

Komisjon kasutab riigihankelepinguid kaupade ja teenuste – uurimused, tehniline abi ja koolitus, konsultatsioon, konverentsi- ja reklaamiteenused, raamatud ja infotehnoloogiaseadmed jne – ostmiseks. Lepingupartnerid valitakse pakkumismenetluste käigus, mida korraldavad komisjoni talitused ning kõikjal Euroopas asuvad ametid ja agentuurid.

Põllumajandus, kalandus ja toit

Ettevõtlus

 • Ettevõtlus ja tööstus English (en)
 • Konkurentsivõime English (en)
 • Ühtne turg English (en)
 • Vaba liikumine English (en)
 • VKEd English (en)

Kultuur, haridus ja noored

 • Haridus ja koolitus English (en)
 • Kultuur English (en)
 • Noored English (en)

Majandus, rahandus ja maksundus

 • Eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finantsstabiilsus ja finantsteenused English (en)
 • Konkurents English (en)
 • Majandus
 • Maksustamine Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Pettustevastane võitlus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Toll Deutsch (de) English (en) français (fr)

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Energeetika ja loodusvarad

 • Arukas energiakasutus English (en)
 • Energeetika English (en)
 • Kliimameetmed English (en)

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 • Jätkusuutlik areng English (en)
 • Keskkond English (en)
 • Merenduspoliitika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tarbijad English (en)
 • Tervishoid

ELi välispoliitika

 • Areng ja koostöö English (en)
 • Humanitaarabi English (en) español (es) français (fr)
 • Laienemine English (en)
 • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika English (en)
 • Väliskaubandus English (en)
 • Välispoliitika English (en)

Õigus- ja siseküsimused ning kodanike õigused

 • Kodakondsus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Õigusküsimused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Piirid English (en)
 • Politsei English (en)
 • Ränne English (en)
 • Sisseränne English (en)

Piirkonnad ja kohalik areng

Teadus ja tehnoloogia

 • Digitaalsektoris English (en)
 • Teadusuuringud ja innovatsioon English (en)

Transport ja reisimine

 • Transport English (en)
 • Turism English (en)

Muud

 • Audiovisuaalteenused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kommunikatsioon Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • konverentsitõlkide koolitus English (en)
 • Meedia English (en)
 • Statistika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?