Navigatsioonitee

Pakkumised

Komisjon kasutab riigihankelepinguid kaupade ja teenuste – uurimused, tehniline abi ja koolitus, konsultatsioon, konverentsi- ja reklaamiteenused, raamatud ja infotehnoloogiaseadmed jne – ostmiseks. Lepingupartnerid valitakse pakkumismenetluste käigus, mida korraldavad komisjoni talitused ning kõikjal Euroopas asuvad ametid ja agentuurid.

Põllumajandus, kalandus ja toit

Ettevõtlus

Kultuur, haridus ja noored

 • Haridus ja koolitus English (en)
 • Kultuur Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Noored Deutsch (de) English (en) français (fr)

Majandus, rahandus ja maksundus

 • Eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finantsteenused English (en)
 • Konkurents English (en)
 • Majandus English (en)
 • Maksustamine Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Pettustevastane võitlus English (en)
 • Toll Deutsch (de) English (en) français (fr)

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Energeetika ja loodusvarad

 • Arukas energiakasutus English (en)
 • Energeetika English (en)
 • Kliimameetmed English (en)

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 • Jätkusuutlik areng English (en)
 • Keskkond English (en)
 • Merenduspoliitika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tarbijad English (en)
 • Tervishoid

ELi välispoliitika

 • Areng ja koostöö English (en) español (es) français (fr) português (pt)
 • Humanitaarabi English (en) français (fr)
 • Laienemine English (en)
 • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika English (en) français (fr)
 • Väliskaubandus English (en)
 • Välispoliitika English (en) français (fr)

Õigus- ja siseküsimused ning kodanike õigused

 • Kodakondsus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Õigusküsimused English (en)
 • Sisseränne English (en)

Piirkonnad ja kohalik areng

 • Regionaalpoliitika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Teadus ja tehnoloogia

 • Audiovisuaalteenused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Digitaalsektoris English (en)
 • Info- ja sidetehnoloogia teadusuuringud English (en)
 • Meedia English (en)
 • Suuline tõlge English (en)
 • Teadusuuringud English (en)
 • Teadusuuringud – seitsmes raamprogramm English (en)

Transport ja reisimine

Muud

 • Infrastruktuur ja logistika Brüsselis Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Infrastruktuur ja logistika Luxembourg'is Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kirjalik tõlge Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kommunikatsioon Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Personalihaldus ja julgeolek dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Statistika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?