Διαδρομή πλοήγησης

Προσφορές

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί δημόσιες συμβάσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών – μελέτες, τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση· συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συνεδρίων και δημοσιότητας· βιβλία και εξοπλισμό πληροφορικής κλπ. Οι προμηθευτές επιλέγονται μέσα από προσκλήσεις υποβολής προσφορών που εκδίδουν οι υπηρεσίες, τα λοιπά όργανα και οργανισμοί της Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη.

Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα

Επιχειρήσεις

 • Ανταγωνιστικότητα English (en)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία English (en)
 • Ενιαία αγορά English (en)
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία English (en)
 • ΜΜΕ English (en)

Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση English (en)
 • Νεολαία English (en)
 • Πολιτισμός English (en)

Οικονομία, οικονομικά και φορολογία

 • Ανταγωνισμός English (en)
 • Καταπολέμηση της απάτης Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Οικονομία
 • Προϋπολογισμός Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Τελωνεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Φορολογία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες English (en)

Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

 • Δράση για το κλίμα English (en)
 • Ενέργεια English (en)
 • Ευφυής Ενέργεια English (en)

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία

 • Αειφόρος ανάπτυξη English (en)
 • Καταναλωτές English (en)
 • Ναυτιλιακή πολιτική Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Περιβάλλον English (en)
 • Υγεία

Εξωτερικές σχέσεις και εξωτερικές υποθέσεις

 • Ανάπτυξη και Συνεργασία English (en)
 • Ανθρωπιστική βοήθεια English (en) español (es) français (fr)
 • Διεύρυνση English (en)
 • Εξωτερικές πολιτικές English (en)
 • Εξωτερικό εμπόριο English (en)
 • Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας English (en)

Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δικαιώματα των πολιτών

 • Δικαιοσύνη Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ιθαγένεια Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μετανάστευση English (en)
 • Σύνορα English (en)
 • αστυνομία English (en)
 • μετανάστευση English (en)

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Επιστήμη και τεχνολογία

 • Έρευνα και Καινοτομία English (en)
 • Ψηφιακό Θεματολόγιο English (en)

Μεταφορές και ταξίδια

 • Μεταφορές English (en)
 • Τουρισμός English (en)

Λοιπά

 • Επικοινωνία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μέσα ενημέρωσης English (en)
 • Οπτικοακουστικές υπηρεσίες Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Στατιστικά στοιχεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;