Kruimelpad

EU-contractanten en ontvangers van EU-geld

U kunt zelf nagaan:

 • wie een aanbesteding heeft gewonnen en een contract met de EU heeft gesloten
 • wie subsidie van de EU heeft gekregen
 • wie steun heeft gekregen uit de EU-begroting of van het Europees Ontwikkelingsfonds

De Europese Commissie draagt weliswaar de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EU-begroting, maar zij geeft slechts een deel van het geld van de EU rechtstreeks zelf uit (direct beheer). Meestal beslissen namelijk andere instanties wie er precies hoeveel geld krijgt.

Ongeveer 80% van de EU-begroting wordt beheerd door de nationale overheden in de EU-landen. Dit heet gedeeld beheer. Bij het zogenaamd indirect beheer, besteedt de Commissie het begrotingsbeheer aan andere partners uit, zoals:

 • gedecentraliseerde agentschappen
 • gezamenlijke ondernemingen
 • nationale agentschappen
 • gespecialiseerde EU-organen
 • internationale organisaties
 • niet-EU-landen

Waar u informatie over contractanten en ontvangers van EU-geld vindt, hangt af van de beheersvorm. Zoekt u volledige informatie over het bedrag dat individuele begunstigden uit de EU-begroting of van het Europees Ontwikkelingsfonds hebben gekregen, dan moet in alle hieronder genoemde databanken zoeken.

Direct beheer

Het Financial Transparency System DeutschEnglishfrançais (FTS) bevat informatie over wie er tussen 2007 en 2013 in het kader van direct beheer geld van de Europese Commissie heeft gekregen. Het FTS bevat ook informatie over wie er tussen 2010 en 2013 geld van het Europees Ontwikkelingsfonds heeft gekregen.

De gegevens voor een bepaald begrotingsjaar worden steeds eind juni van het jaar daarna geüpload. Op 30 juni 2014 waren er 288 000 betalingen opgenomen voor een totaalbedrag van bijna 136 miljard euro. De volgende gegevens worden niet openbaar gemaakt:

 • overheidsopdrachten voor minder dan 15 000 euro
 • gegevens van EU-medewerkers
 • een aantal vertrouwelijke betalingen

Met het FTS kunt u ook geavanceerde zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld op jaar, land, naam van de ontvanger, btw-nummer, programmanaam of verantwoordelijke dienst van de Commissie.

Gedeeld beheer

Ongeveer 80% van de EU-begroting wordt beheerd door nationale of regionale beheersinstanties. Elk land is zelf verantwoordelijk voor de publicatie van gegevens omtrent de personen of organisaties die geld hebben ontvangen.

Deze gegevens worden bekendgemaakt op de nationale websites en, afhankelijk van het beleidsgebied, op de volgende Europese websites:

 • Landbouwbeleid Deutsch (de) English (en) français (fr) (rechtstreekse betalingen en marktondersteuning, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
 • Regionale ontwikkeling (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Cohesiefonds)
 • Werkgelegenheid (Europees Sociaal Fonds)
 • Visserij (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij)

Klik op de kaart hieronder als u wilt weten wie er steun heeft gekregen in een bepaald EU-land in het kader van gedeeld beheer.

Welke projecten bij u in de buurt ontvangen financiële steun van een van de vijf structuur- en investeringsfondsen van de EU?

FusionMaps
Via deze kaart komt u terecht op nationale websites. Voor de inhoud van die sites zijn de lidstaten zelf verantwoordelijk.

Indirect beheer

Een klein deel van de EU-begroting wordt beheerd door verschillende partners van de EU. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de publicatie van informatie over de eindbegunstigden. U vindt deze gegevens op de websites van de agentschappen en andere EU-organen en van de EU-instellingen en -organen.

Ontwikkelingssteun en humanitaire hulp

De Commissie publiceert ook gegevens over ontvangers van ontwikkelingshulp English voor landen buiten de EU en ontvangers van humanitaire hulp Englishfrançais.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?