Navigācijas ceļš

Uzņēmumi, kas noslēguši līgumu ar ES, un līdzekļu saņēmēji no ES budžeta

Te varat uzzināt, kurš

 • uzvarējis konkursos un noslēdzis līgumus ar ES,
 • saņēmis ES dotācijas,
 • saņēmis palīdzību no ES budžeta vai Eiropas Attīstības fonda.

Eiropas Komisijai ir vispārējā atbildība par ES budžeta izlietojumu, tomēr tā ne visus ES līdzekļus pārvalda tieši. Lēmumus par galīgajiem saņēmējiem un naudas reālu pārskaitīšanu viņiem var pieņemt citas iestādes.

Apmēram 80 % ES budžeta pārvalda ES dalībvalstu valdība. To sauc par dalītu pārvaldību. Savukārt gadījumos, kad tiek veikta netieša pārvaldība, Komisija ES budžeta pārvaldīšanu nodod, piemēram, tādiem partneriem kā

 • decentralizētas aģentūras,
 • kopuzņēmumi,
 • valsts aģentūras,
 • specializētas ES struktūras,
 • starptautiskas organizācijas,
 • ārpussavienības valstis.

Informācija par līgumslēdzējiem un ES finansējuma saņēmējiem nāk no dažādiem avotiem atkarībā no tā, vai pārvaldība ir dalīta vai netieša. Ja gribat atrast visu informāciju par to, kāda summu no ES budžeta vai Eiropas Attīstības fonda kādā konkrētā gadā piešķirta kādam noteiktam saņēmējam, meklējiet visās zemāk norādītajās datubāzēs.

Tieša pārvaldība

Finanšu pārredzamības sistēma DeutschEnglishfrançais (FTS) satur informāciju par Komisijas tieši pārvaldītu līdzekļu saņēmējiem no 2007. gada līdz 2013. gadam. Uzskaitīti arī tie, kas no 2010. gada līdz 2013. gadam saņēmuši līdzekļus no Eiropas Attīstības fonda.

Datus par konkrētu finanšu gadu FTS sistēmā augšupielādē nākamā gada jūnija beigās. Līdz 2014. gada 30. jūnijam sistēmā veikti vairāk nekā 288 000 ierakstu kopumā par gandrīz 136 miljardiem eiro. Tomēr nepublicē šādas ziņas:

 • publiskā iepirkuma līgumi, kuru vērtība ir zemāka par 15 000 eiro;
 • informācija par ES iestāžu darbiniekiem;
 • daži konfidenciāli darījumi.

FTS datubāzē varat meklēt, norādot gadu, valsti, saņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja numuru, programmas nosaukumu vai atbildīgo Komisijas dienestu.

Ar ES dalībvalstīm kopīga (jeb dalīta) pārvaldība

Apmēram 80 % ES budžeta pārvalda ES dalībvalstu valdība vai reģionālās iestādes. Visām ES dalībvalstīm ir jāpublicē dati par to pārvaldīto līdzekļu saņēmējiem.

Šīs ziņas publicē valsts tīmekļa vietnēs un atkarībā no īstenošanas jomas arī šādās vietnēs:

Lai ieraudzītu datus par to, kurš bijis saņēmējs gadījumos, kad īstenota dalīta pārvaldība kādā konkrētā ES dalībvalstī, noklikšķiniet uz zemāk redzamās kartes.

Kuri projekti jūsu reģionā saņem ES finansējumu no kāda no ES pieciem strukturālajiem un investīciju fondiem?

FusionMaps
Kartē sniegtas saites uz tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda un par kuru saturu atbild ES dalībvalstis.

Netieša pārvaldība

Nelielu ES budžeta daļu pārvalda dažādi ES partneri, kuriem ir pienākums publicēt informāciju par galīgajiem saņēmējiem. Šos datus varat atrast aģentūru un citu ES struktūru, kā arī ES iestāžu un citu organizāciju tīmekļa vietnēs.

Humānā un attīstības palīdzība ārpussavienības valstīm

Komisija publicē arī datus par attīstības palīdzības saņēmējiem English ārpussavienības valstīs un humānās palīdzības saņēmējiem Englishfrançais.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?