Navigointipolku

EU-rahoituksen ja hankintasopimusten saajat

Tietoa organisaatioista ja yrityksistä, jotka ovat

 • voittaneet tarjouskilpailuja ja tehneet hankintasopimuksia EU:n kanssa
 • saaneet EU:n avustuksia
 • saaneet rahoitustukea EU:n talousarviosta tai Euroopan kehitysrahastosta.

Euroopan komissiolla on kokonaisvastuu EU:n talousarvion toteuttamisesta. Se ei kuitenkaan vastaa suoraan kaikkien EU:n varojen hallinnoinnista. Lopullisia edunsaajia koskevia päätöksiä ja niille osoitettuja rahansiirtoja voivat tehdä myös muut elimet.

EU-maiden viranomaiset hallinnoivat noin 80:tä prosenttia EU:n talousarviomenoista. Tätä kutsutaan yhteistyössä toteutettavaksi hallinnoinniksi. Toinen vaihtoehto on EU:n talousarviomenojen välillinen hallinnointi, jossa komissio delegoi hallinnoinnin yhteistyökumppaneilleen. Niitä ovat muun muassa

 • hajautetut EU-virastot
 • yhteisyritykset
 • kansalliset toimistot
 • EU:n erityisyksiköt
 • kansainväliset järjestöt
 • EU:n ulkopuoliset maat.

EU-rahoituksen ja hankintasopimusten saajia koskevat tietolähteet vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä yhteistyössä toteutettava vai välillinen EU-varojen hallinnointi. Mahdollisimman täydelliset tiedot määristä, jotka yksittäinen edunsaaja on kunakin vuonna saanut EU:n talousarviosta tai Euroopan kehitysrahastosta, saa hakemalla tiedot kaikista alla mainituista tietokannoista.

Suora hallinnointi

Rahoituksen avoimuutta koskevassa järjestelmässä DeutschEnglishfrançais (FTS) on tiedot komission suoraan hallinnoimien varojen edunsaajista vuosina 2007–2013. Myös kaikki Euroopan kehitysrahaston edunsaajat vuosina 2010–2013 on koottu luetteloon.

Tiettyä varainhoitovuotta koskevat tiedot siirretään FTS-järjestelmään seuraavan vuoden kesäkuun lopussa. 30.6.2014 mennessä oli kirjattu yli 288 000 rahoitustietuetta, joihin liittyvien varojen kokonaismäärä oli lähes 136 miljardia euroa. Seuraavia tietoja ei julkaista:

 • alle 15 000 euron julkiset hankintasopimukset
 • EU:n toimihenkilöitä koskevat tiedot
 • eräät luottamukselliset tiedot.

FTS-tietokannasta voi tehdä tarkempia hakuja varainhoitovuoden, jäsenmaan, tuensaajan nimen, alv-numeron, ohjelman nimen tai asiasta vastaavan komission yksikön perusteella.

EU-maiden kanssa yhteistyössä toteutettava hallinnointi

EU-maiden hallitukset ja alueviranomaiset hallinnoivat noin 80:tä prosenttia EU:n talousarviomenoista. Kukin EU-maa vastaa hallinnoimiensa EU:n talousarviovarojen edunsaajia koskevien tietojen julkistamisesta.

Tiedot julkaistaan kansallisilla verkkosivuilla ja kunkin toimintalohkon osalta seuraavilla sivustoilla:

 • Maatalouspolitiikka Deutsch (de) English (en) français (fr) (suorat tuet ja markkinatoimenpiteet, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto)
 • Aluekehitys (Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto)
 • Työllisyys (Euroopan sosiaalirahasto)
 • Kalatalous (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto)

Alla olevaa karttaa napsauttamalla saa tarkempia tietoja yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvista edunsaajista  eri EU-maissa.

Hankkeet, jotka ovat saaneet rahoitusta EU:n viidestä rakenne- ja investointirahastosta.

FusionMaps
Karttaa napsauttamalla avautuu linkkejä eri EU-maiden verkkosivustoille. Sivustojen sisällöstä vastaavat kyseiset maat.

Välillinen hallinnointi

Pienempää osaa EU:n talousarviovaroista hallinnoivat erilaiset EU:n yhteistyökumppanit, jotka vastaavat myös edunsaajia koskevien tietojen julkistamisesta. Nämä tiedot ovat saatavilla EU:n virastojen ja erilliselinten ja EU:n toimielinten ja muiden elinten sivustoilla.

Kehitys- ja humanitaarinen apu EU:n ulkopuolisille maille

Komissio julkaisee tietoja myös EU:n ulkopuolisiin maihin suunnatun kehitysavun saajista English ja humanitaarisen avun saajista Englishfrançais.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.