Navigatsioonitee

ELi töövõtjad ja ELi eelarvest eraldatavate toetuste saajad

Uurige välja, kes on:

 • võitnud riigihankeid ja sõlminud ELiga lepinguid;
 • saanud ELi toetusi;
 • saanud abi ELi eelarvest või Euroopa Arengufondist.

Euroopa Komisjonil on üldine vastutus ELi eelarve rakendamise eest, kuid ta ei vastuta otseselt kõigi ELi rahaliste vahendite haldamise eest. Otsuseid lõplike toetusesaajate ja neile tehtavate rahaülekannete kohta võivad teha ka teised asutused.

ELi eelarvet haldavad ligikaudu 80% ulatuses ELi liikmesriikide valitsused. Seda kutsutakse eelarve täitmiseks koostöös liikmesriikidega. Komisjon delegeerib kaudse eelarve täitmise kaudu ELi eelarve haldamise osaliselt partneritele, kelleks on näiteks:

 • detsentraliseeritud asutused;
 • ühisettevõtted:
 • riiklikud ametid;
 • ELi eriasutused;
 • rahvusvahelised organisatsioonid;
 • kolmandad riigid.

Teabeallikad töövõtjate ja ELi toetuste saajate kohta on erinevad, sõltuvalt sellest, kas tegemist on eelarve täitmisega koostöös liikmesriikidega või kaudse eelarve täitmisega. Üksikasjaliku teabe saamiseks summade kohta, mida toetusesaajad on konkreetsel aastal ELi eelarvest või Euroopa Arengufondist saanud, tuleb teostada otsing kõigis järgmistes andmebaasides.

Otsene eelarve täitmine

Finantsläbipaistvuse süsteem DeutschEnglishfrançais sisaldab teavet nende toetusesaajate kohta, kes on ajavahemikus 2007–2013 saanud komisjonilt otsemakseid. Loetletud on ka ajavahemikus 2010–2013 Euroopa Arengufondist toetuste saajad.

Konkreetset majandusaastat käsitlevad andmed laaditakse finantsläbipaistvuse süsteemi üles järgneva aasta juuni lõpus. 30. juuniks 2014 oli registreeritud üle 288 000 kirje, kogusummas ligikaudu 136 miljardit eurot. Avaldamisele ei kuulu:

 • riigihankelepingud väärtusega alla 15 000 euro;
 • teave ELi töötajate kohta;
 • teatav konfidentsiaalne teave.

Finantsläbipaistvuse süsteem võimaldab teostada andmebaasis täppisotsingut aasta, riigi, toetusesaaja nime, käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, programmi nime või komisjoni vastutava talituse järgi.

ELi eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega

Liikmesriikide valitsused või piirkondlikud korraldusasutused haldavad ligikaudu 80% ELi eelarvest. Iga ELi liikmesriik on kohustatud avaldama andmeid tema hallatavate rahaliste toetuste saajate kohta.

Need andmed avaldatakse liikmesriikide veebisaitidel ning sõltuvalt rakendamise valdkonnast ka järgmistel veebisaitidel:

 • põllumajanduspoliitika Deutsch (de) English (en) français (fr) (otsetoetused ning turutoetusmeetmed, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond);
 • regionaalareng (Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond);
 • tööhõive (Euroopa Sotsiaalfond);
 • kalandus (Euroopa Merendus- ja Kalandusfond).

Selleks et näha, kes on konkreetses liikmesriigis toetusi saanud koos liikmesriikidega eelarve täitmise raames, klõpsake allpool oleval kaardil.

Millised projektid teie piirkonnas saavad ELilt toetust mõnest ELi viiest struktuuri- ja investeerimisfondist?

FusionMaps
Sellelt kaardilt leiate lingid liikmesriikide hallatavatele veebisaitidele. Nende veebisaitide sisu eest vastutavad üksnes liikmesriigid.

Kaudne eelarve täitmine

Väiksemat osa ELi eelarvest haldavad erinevad ELi partnerid, kes vastutavad lõplikke toetusesaajaid käsitleva teabe avaldamise eest. Leiate asjaomased andmed ametite ja teiste ELi organite ning ELi institutsioonide ja teiste asutuste veebisaitidelt.

Arengu- ja humanitaarabi kolmandatele riikidele

Komisjon avaldab andmeid ka arenguabi saajate English kohta kolmandates riikides ning humanitaarabi saajate Englishfrançais kohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?