Navigatsioonitee

ELi toetuste saajad ja hangete teostajad

Ülevaade sellest, kellele komisjon on eraldanud toetusi ning kellega on riigihankemenetluste tulemusena sõlmitud lepingud.

Soovite teada saada, millistele organisatsioonidele ja ettevõtjatele on ELi eelarvest eraldatud rahalisi vahendeid? Finantsläbipaistvuse süsteemi DeutschEnglishfrançaiskaudu on võimalik teada saada, kellele komisjon on makseid teinud.

Finantsläbipaistvuse süsteem sisaldab üksikasjalikke andmeid nende toetuste saajate ja hangete teostajate kohta, kellele komisjon on teinud otsemakseid, mis moodustavad ligikaudu 20% ELi eelarvest ning hõlmavad näiteks järgmisi poliitikavaldkondi:

  • teadusuuringud;
  • haridus ja koolitus;
  • transport ja energeetika.

Alates 2009. aastast sisaldab finantsläbipaistvuse süsteem ka hangete teostajaid, kes varustavad komisjoni igapäevaselt kasutatavate tarvete ja teenustega, ning muid komisjoni halduskulusid, välja arvatud personalikulud.

Loodud on spetsiaalne otsingumootor Englishespañolfrançais, et võimaldada juurdepääsu EuropAid'i hallatavate välisabimaksete Englishfrançaissaajate andmetele. Eraldi andmebaas hõlmab toetuste saajaid humanitaarabi Englishfrançaisvaldkonnas.

Teavet toetuste saajate ja hangete teostajate kohta, keda toetatakse ELi vahenditest riiklike ja piirkondlike ametiasutuste kaudu (80% ELi eelarvest), on võimalik leida asjakohastelt veebisaitidelt:

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?