Διαδρομή πλοήγησης

Ανάδοχοι συμβάσεων της ΕΕ και δικαιούχοι χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Μάθετε ποιος:

 • είναι ο τελικός πλειοδότης/μειοδότης που συνήψε σύμβαση με την ΕΕ
 • έλαβε επιχορήγηση από την ΕΕ
 • έλαβε ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά δεν έχει την άμεση ευθύνη για τη διαχείριση όλων των ταμείων της ΕΕ. Οι αποφάσεις σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και την πραγματική μεταφορά κεφαλαίων σ’ αυτούς μπορούν να λαμβάνονται από άλλους φορείς.

Περίπου το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ. Αυτό ονομάζεται επιμερισμένη διαχείριση. Στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ σε εταίρους όπως:

 • αποκεντρωμένοι οργανισμοί
 • κοινές επιχειρήσεις
 • εθνικές υπηρεσίες
 • εξειδικευμένοι οργανισμοί της ΕΕ
 • διεθνείς οργανισμοί
 • χώρες εκτός ΕΕ.

Οι πηγές πληροφόρησης για αναδόχους συμβάσεων και δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ ποικίλλουν, ανάλογα με το αν η διαχείριση είναι επιμερισμένη ή έμμεση. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα ποσά που έχει λάβει ένας μόνο δικαιούχος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για ένα συγκεκριμένο έτος, θα πρέπει να ανατρέξετε σε όλες τις βάσεις δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω.

Άμεση διαχείριση

Το Σύστημα Δημοσιονομικής Διαφάνειας DeutschEnglishfrançais (FTS) παρέχει πληροφορίες για τους δικαιούχους κονδυλίων που διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή, όσον αφορά το διάστημα 2007-2013. Απαριθμούνται επίσης οι δικαιούχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης το διάστημα 2010-2013.

Τα στοιχεία για ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος τηλεφορτώνονται στη βάση του FTS στο τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, είχαν καταχωριστεί πάνω από 288.000 στοιχεία, συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 136 δισ. ευρώ. Τα παρακάτω δεν δημοσιεύονται:

 • δημόσιες συμβάσεις αξίας κάτω των 15.000 ευρώ
 • πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό της ΕΕ
 • ορισμένα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Η βάση FTS παρέχει τη δυνατότητα σύνθετης έρευνας ανά έτος, χώρα, όνομα δικαιούχου, αριθμό ΦΠΑ, ονομασία προγράμματος ή αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιμερισμένη διαχείριση από τις χώρες της ΕΕ

Περίπου το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από τις εθνικές κυβερνήσεις ή τις περιφερειακές αρχές διαχείρισης. Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων που διαχειρίζεται.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σε εθνικούς ιστοτόπους και, ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 • Γεωργική πολιτική Deutsch (de) English (en) français (fr) (άμεσες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης της αγοράς, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Περιφερειακή πολιτική (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής)
 • Απασχόληση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
 • Αλιεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας)

Για λεπτομερή στοιχεία των δικαιούχων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ, κάντε κλικ στον χάρτη παρακάτω.

Σε ποια έργα στην περιφέρειά σας παρέχει χρηματοδότηση ένα από τα5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία;

FusionMaps
Ο χάρτης αυτός παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους που διαχειρίζονται οι χώρες της ΕΕ, οι οποίες είναι και οι μόνες υπεύθυνες για το περιεχόμενό τους.

Έμμεση διαχείριση

Μικρότερο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ διαχειρίζονται διάφοροι εταίροι της ΕΕ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους. Θα βρείτε τα στοιχεία αυτά στους ιστοτόπους «Οργανισμοί της ΕΕ» καθώς και «Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ».

Αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια σε χώρες εκτός ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει επίσης δεδομένα για τους δικαιούχους αναπτυξιακής βοήθειας English σε χώρες εκτός ΕΕ καθώς και για τους δικαιούχους ανθρωπιστικής βοήθειας. Englishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;