Cesta

Dodavatelé zakázek pro EU a příjemci finančních prostředků z rozpočtu EU

Informace Komise o tom,

 • kdo vyhrál nabídkové řízení a uzavřel smlouvu o dodání zakázky pro EU
 • komu EU udělila grant
 • kdo obdržel podporu z rozpočtu EU nebo Evropského rozvojového fondu.

Evropská komise má celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu EU, ale není přímo odpovědná za správu všech fondů EU. Rozhodnutí o konečných příjemcích a vlastní převod finančních prostředků těmto příjemcům mohou realizovat jiné instituce.

Přibližně 80 % rozpočtu EU spravují vlády jednotlivých zemí EU. Tento postup se nazývá sdílené řízení. V případě nepřímého řízení naopak Komise svěřuje řízení rozpočtu EU partnerům jako jsou:

 • decentralizované agentury
 • společné podniky
 • vnitrostátní agentury
 • specializované subjekty EU
 • mezinárodní organizace
 • země, které nejsou členy EU.

Zdroje informací o dodavatelích zakázek a příjemcích finančních prostředků EU se liší podle toho, zda se na ně vztahuje řízení sdílené nebo nepřímé. Podrobné údaje o částce, které obdržel konkrétní příjemce z rozpočtu EU nebo Evropského rozvojového fondu v daném roce, obsahují níže uvedené databáze.

Přímé řízení

Systém finanční transparentnosti DeutschEnglishfrançais (FTS) poskytuje informace o příjemcích finančních prostředků, které přímo řídila Komise v letech 2007 a 2013. Uvedeni jsou rovněž příjemci finančních prostředků z Evropského rozvojového fondu v letech 2010 a 2013.

Údaje za daný finanční rok se do tohoto systému doplňují na konci června následujícího roku. Do 30. června 2014 bylo zaznamenáno více než 288 000 položek přestavujících celkem téměř 136 miliard EUR. Zveřejnění se nevztahuje na:

 • veřejné zakázky v hodnotě do 15 000 eur
 • informace o zaměstnancích EU
 • některé důvěrné údaje.

Systém umožňuje pokročilé vyhledávání v databázi podle roku, země, jména příjemce, čísla DPH, názvu programu nebo příslušného útvaru Komise.

Sdílení řízení ze strany zemí EU

Přibližně 80 % rozpočtu EU spravují vlády jednotlivých zemí EU nebo jejich regionální orgány. Každá země EU je odpovědná za zveřejňování údajů o příjemcích finančních prostředků, které spravuje.

Tyto údaje jsou publikovány na vnitrostátních internetových stránkách. Podle oblastí provádění jde o tyto internetové stránky:

 • zemědělská politika Deutsch (de) English (en) français (fr) (přímé platby a podpůrná opatření, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
 • regionální rozvoj (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti)
 • zaměstnanost (Evropský sociální fond)
 • rybolov (Evropský námořní a rybářský fond)

Pokud si chcete zobrazit podrobné údaje o příjemcích v rámci sdíleného řízení v určité zemi, klikněte na mapu níže.

Které projekty ve vašem regionu získaly finanční prostředky EU z jednoho z 5 strukturálních a investičních fondů EU?

FusionMaps
Mapa nabízí odkazy na internetové stránky, které spravují jednotlivé země EU. Veškerou odpovědnost za obsah daných stránek má tedy příslušná země.

Nepřímé řízení

Menší část rozpočtu EU spravují různí partneři EU, kteří jsou odpovědní za zveřejnění informací o konečných příjemcích. Tyto údaje najdete na internetových stránkách agentur a dalších subjektů EU nebo na stránkách orgánů a institucí EU.

Rozvojová a humanitární pomoc zemím mimo EU

Komise rovněž zveřejňuje údaje o příjemcích rozvojové pomoci English zemím mimo EU a subjektech, které obdržely její humanitární pomoc Englishfrançais.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?