Навигационна пътека

Получатели на средства от бюджета на ЕС и изпълнители

Научете:

 • кой е спечелил търг и е сключил договор за обществена поръчка с ЕС;
 • на кого са отпуснати безвъзмездни средства;
 • кой е получил помощ от бюджета на ЕС или от Европейския фонд за развитие.

Европейската комисия носи общата отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС, но не е пряко отговорна за управлението на всички средства на Съюза. Решенията за крайните бенефициери и действителните парични трансфери към тях могат да се вземат от други органи.

Около 80% от бюджета на ЕС се управляват от правителствата в страните членки. Това се нарича споделено управление. От друга страна, в рамките на непрякото управление Комисията делегира управлението на бюджета на ЕС на партньори като:

 • децентрализирани агенции
 • съвместни предприятия
 • национални агенции
 • специализирани органи на ЕС
 • международни организации
 • държави извън ЕС.

Източниците на информация за изпълнителите и получателите на финансиране от ЕС се различават в зависимост от това дали управлението е споделено или непряко. За по-подробна информация относно сумата, получена от даден бенефициер от бюджета на ЕС или от Европейския фонд за развитие през определена година, трябва да потърсите във всички бази данни, посочени по-долу.

Пряко управление

Системата за финансова прозрачност DeutschEnglishfrançais предоставя информация за получателите на директно управлявани от Комисията средства в периода между 2007 г. и 2013 г. Посочени са и бенефициерите на Европейския фонд за развитие между 2010 г. и 2013 г.

Данните за определена финансова година се качват в системата за финансова прозрачност в края на юни следващата година. До 30 юни 2014 г. бяха регистрирани над 288 000 единици информация на обща стойност близо 136 млрд. евро. Не се публикуват следните данни:

 • договори за обществени поръчки на стойност под 15 000 евро;
 • информация за персонала на ЕС;
 • някои поверителни данни.

Системата за финансова прозрачност дава възможност за разширено търсене в базата данни по година, страна, име на получателя, номер по ДДС, име на програма или отговорна генерална дирекция на Комисията.

Споделено със страните от ЕС управление

Около 80% от бюджета на ЕС се управляват от правителствата в страните членки или регионални управляващи органи. Всяка страна от ЕС носи отговорност за публикуване на данни за получателите на управлявани от нея средства.

Тези данни се публикуват на национални уебсайтове и — в зависимост от сферата на прилагане — на следните уебсайтове:

 • Селскостопанска политика Deutsch (de) English (en) français (fr) (преки плащания и мерки за подпомагане на пазара, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони)
 • Регионално развитие (Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд)
 • Заетост (Европейски социален фонд)
 • Рибарство (Европейски фонд за морско дело и рибарство)

За подробна информация за бенефициерите по линия на споделеното управление в дадена страна от ЕС, щракнете върху картата по-долу.

Кои проекти във вашия регион получават финансиране от ЕС по линия на един от 5-те структурни и инвестиционни фонда на ЕС?

FusionMaps
Картата съдържа връзки към уебстраници, поддържани от държавите от ЕС, които носят пълна отговорност за съдържанието им.

Непряко управление

По-малка част от бюджета на ЕС се управлява от различни партньори на Съюза, които носят отговорност за публикуването на информация за крайните получатели. Тези данни можете да намерите на уебсайтовете на агенциите и други органи на ЕС и на институциите и другите органи на ЕС.

помощ за развитие и хуманитарна помощ за страни извън ЕС

Комисията също така публикува данни за получателите на помощи за развитие получателите на хуманитарна помощ English за страни извън ЕС и за получателите на хуманитарна помощ Englishfrançais.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?