Sökväg

Att skicka försändelser till kommissionen

För att dina brev och andra försändelser ska delas ut och besvaras så snabbt som möjligt, bör adressen innehålla koden för den byggnad (i Bryssel Deutsch English Français och Luxemburg Deutsch English Français) och numret på det kontor som adressaten sitter i. Om du tidigare har varit i kontakt med någon kommissionsanställd, kan du be honom eller henne att upplysa dig om koden för byggnaden och kontorsnumret.

För att den interna postutdelningen ska fungera smidigt har kommissionens personal ombetts att lämna ut byggnads- och kontorsadress för sin korrespondens.

En fullständig adress kan t.ex. se ut så här:

Förnamn och EFTERNAMN
Namn på generaldirektoratet eller tjänsten (lång- eller kortform eller båda)
[Europeiska kommissionen]
Kod för byggnaden/kontorsnummer
B-1049 Bryssel
Belgien

eller så här

Förnamn och EFTERNAMN
Kod för byggnaden/kontorsnummer
B-1049 Bryssel
Belgien

Om du inte känner till vilken byggnad och kontor som en viss kommissionsanställd sitter i, kan du ändå skriva till honom eller henne genom att använda uppgifterna i kommissionskatalogen Deutsch English Français över enheter och personal. Uppge alltid generaldirektoratet eller de uppgifter som står vid rubriken ”assignment”.

Här följer två exempel på hur adressen då ska skrivas på försändelsen:

A. Gerard
Generaldirektoratet för forskning (RTD)
[Europeiska kommissionen]
LABO 01/123
B-1049 Bryssel
Belgien

eller enbart

A. Gerard
Generaldirektoratet för forskning
B-1049 Bryssel
Belgien

Försändelsen kommer att delas ut av Europeiska kommissionens internpostavdelning till adressaten, även om adressatens kontor inte finns i Bryssel, under förutsättning att uppgifterna på försändelsen stämmer med dem som finns i kommissionskatalogen Deutsch English Français.

Om en försändelse ska levereras personligen till kommissionen gäller följande adress:

Avenue du Bourget 1
1140 Evere
BELGIEN

Kontoret är öppet alla arbetsdagar, måndag–torsdag, kl. 7.30–17.00 och fredag, kl. 7.30–16.00.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?