Navigačný riadok

Ako nám napísať

>

Aby bola vaša korešpondencia doručená rýchlo a bezodkladne vybavená, mala by adresa osoby, ktorej je zásielka určená, obsahovať kód budovy (v Bruseli Deutsch English Français a v Luxemburgu Deutsch English Français) a číslo kancelárie. Ak ste boli so zamestnancom v kontakte už skôr, mali by ste si od neho vypýtať kód budovy a číslo kancelárie, v ktorej pracuje, aby sa doručenie vašej korešpondencie urýchlilo.

Na uľahčenie vnútorného doručovania pošty by všetci pracovníci Komisie mali vo svojich listoch adresovaným osobám, ktorých totožnosť poznajú, z vlastného podnetu uvádzať adresu budovy a kancelárie, v ktorej pracujú.

Úplná adresa môže vyzerať napríklad takto:

Meno PRIEZVISKO
Generálne riaditeľstvo alebo iný predmetný útvar Komisie (skrátená alebo úplná podoba alebo obe)
[Európska komisia]
KÓD BUDOVY / číslo kancelárie
B-1049 Brusel, Belgicko

alebo

Meno PRIEZVISKO
KÓD BUDOVY / číslo kancelárie
B-1049 Brusel, Belgicko

Aj keď nepoznáte adresu budovy a kancelárie, môžete napísať zamestnancovi Komisie na základe údajov uverejnených v adresári Komisie DeutschEnglishfrançais, pričom musíte uviesť aspoň názov generálneho riaditeľstva alebo vec, ktorej sa zásielka týka.

Napríklad obálka, na ktorej by bola adresa napísaná takto:

A. Gerard
Generálne riaditeľstvo pre výskum (RTD)
[Európska komisia]
LABO 01/123
B-1049 Brusel, Belgicko

alebo len:

A. Gerard
Generálne riaditeľstvo pre výskum
B-1049 Brusel, Belgicko

bude adresátovi doručená poštovou službou Európskej komisie (a to aj v prípade, že sa adresátova kancelária nachádza mimo Bruselu) za predpokladu, že všetky údaje boli správne prepísane z príslušnej časti adresára Komisie DeutschEnglishfrançais.

Ak si želáte zásielku doručiť osobne, prineste ju, prosím, na túto adresu:

Avenue du Bourget č. 1
1140 Evere
BELGICKO

Podateľne prijímajúce osobne doručené zásielky sú otvorené počas pracovných dní, od pondelka do štvrtka od 7:30 do 17:00 a v piatok od 7:30 do 16:00.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?