Διαδρομή πλοήγησης

Οδηγίες αποστολής

Για τη διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής παράδοσης της αλληλογραφίας σας και της έγκαιρης απάντησής της, στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του κτιρίου (στις Βρυξέλλες Deutsch English Français και στο Λουξεμβούργο Deutsch English Français) και ο αριθμός του γραφείου του υπαλλήλου στην οποία την απευθύνετε. Στην περίπτωση που έχετε ήδη επικοινωνία με κάποιο μέλος του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σκόπιμο να του ζητήσετε να σας γνωστοποιήσει τον κωδικό του κτιρίου και τον αριθμό του γραφείου του, ώστε να διευκολυνθεί η διανομή της αλληλογραφίας σας.

Έχει ζητηθεί από όλα τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής να γνωστοποιούν με δική τους πρωτοβουλία στα άτομα εμπιστοσύνης με τα οποία αλληλογραφούν τον κωδικό του κτιρίου και τον αριθμό του γραφείου τους, ώστε να διευκολύνεται η διανομή του εσωτερικού ταχυδρομείου.

Μία πλήρης διεύθυνση μπορεί να εμφανίζεται ως εξής:

Κ. [Ονοματεπώνυμο]
Γενική Διεύθυνση ή Υπηρεσία (πλήρης ή συντετμημένη ονομασία ή και τα δύο)
[Eυρωπαϊκή Επιτροπή]
Κωδικός κτιρίου και αριθμός γραφείου
B-1049 Brussels BELGIUM

ή

Κ. [Ονοματεπώνυμο]
Κωδικός κτιρίου και αριθμός γραφείου
B-1049 Brussels BELGIUM

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση του κτιρίου και του γραφείου, μπορείτε παρ' όλα αυτά να αποστείλετε επιστολή σε κάποιο μέλος του προσωπικού της Επιτροπής με βάση αποκλειστικά τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον κατάλογο της Επιτροπής Deutsch English Français, αναφέροντας πάντα το όνομα της Γενικής Διεύθυνσης ή της Υπηρεσίας στην οποία εργάζεται.

Για παράδειγμα, ένας φάκελος στον οποίο η διεύθυνση αναγράφεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Κ. A. Gerard
Γενική Διεύθυνση Έρευνας (Ε & ΤΑ)
[Eυρωπαϊκή Επιτροπή]
LABO 01/123
B-1049 Brussels BELGIUM

ή απλά

Κ. A. Gerard
Γενική Διεύθυνση Έρευνας
B-1049 Brussels BELGIUM

θα παραδίδεται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον παραλήπτη - ακόμη και εάν το γραφείο του βρίσκεται εκτός Βρυξελλών - υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της διεύθυνσης έχουν μεταφερθεί σωστά από τον κατάλογο της Επιτροπής Deutsch English Français.

Η διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ιδιόχειρη παράδοση εγγράφων είναι:

Avenue du Bourget n° 1
1140 Evere
BELGIUM

Τα γραφεία ιδιόχειρης παράδοσης λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες, από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη από 7.30 μέχρι 17.00, και την Παρασκευή από 7.30 μέχρι 16.00.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;