Sti

Skriftlig korrespondance

For at din skriftlige henvendelse kan blive ekspederet og besvaret så hurtigt som muligt, bør du på kuverten angive koden for den bygning (i Bruxelles Deutsch English Français og Luxembourg Deutsch English Français) og nummeret på det kontor, hvor adressaten har til huse. Har du allerede kontakt med den pågældende medarbejder i Kommissionen, bør du bede ham eller hende oplyse bygningskode og kontornummer, for at dit brev kan nå hurtigt frem.

Alle Kommissionens ansatte er blevet anmodet om selv at oplyse bygnings- og kontoradresse til folk, de korresponderer med, for at lette den interne postomdeling.

Et adressefelt med alle relevante oplysninger kan f.eks. se således ud:

Fornavn.EFTERNAVN
Relevant generaldirektorat eller tjeneste (forkortelse, fuldstændig betegnelse eller begge dele)
[Europa-Kommissionen]
BYGNINGSKODE/kontornummer
B-1049 Bruxelles
BELGIEN

eller

Fornavn.Efternavn
BYGNINGSKODE/kontornummer
B-1049 Bruxelles
BELGIEN

Du kan godt skrive til en af Kommissionens medarbejdere, selvom du ikke kender bygnings- og kontoradressen. Så skal du blot påføre kuverten oplysningerne i Kommissionens telefonbog Deutsch English Français og altid anføre generaldirektoratets navn eller navnet på den pågældende afdeling.

For eksempel vil et brev med et adressefelt udformet som følgende fiktive eksempel

A. Gerard
Generaldirektoratet for Forskning (RTD)
[Europa-Kommissionen]
LABO 01/123
B-1049 Bruxelles
BELGIEN

eller blot

A. Gerard
Generaldirekoratet for Forskning
B-1049 Bruxelles
BELGIEN

Brevet vil blive afleveret til adressaten af Europa-Kommissionens posttjeneste - selv hvis modtagerens kontor ikke ligger i Bruxelles - forudsat at oplysningerne på kuverten er skrevet korrekt af fra Kommissionens telefonbog Deutsch English Français.

Personlig aflevering af dokumenter til Europa-Kommissionen kan ske på denne adresse:

Avenue du Bourget n° 1
1140 Evere
BELGIEN

Kontorerne for personlig aflevering er åbne 7.30-17.00 fra mandag til torsdag og 7.30-16.00 på fredage.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?