Навигационна пътека

Адресиране на писма

За да може вашата кореспонденция да бъде доставена бързо и да получи бърз отговор, посочете кода на сградата (в Брюксел Deutsch English Français и в Люксембург Deutsch English Français) и номера на кабинета на служителя, до когото я адресирате. Ако преди това имате контакт със служител на Комисията, трябва да го помолите да ви даде кода на сградата и номера на кабинета, за да се ускори разпределението на вашата кореспонденция.

Всички служители на комисията могат по своя преценка да съобщават кода на сградата и номера на кабинета си на лица, на които имат доверие, за да се улесни вътрешното разпределение на пощата.

Цялостно изписан адрес би могъл да изглежда по следния начин:

Mr. Име.ФАМИЛИЯ
Название на Генерална дирекция/ служба (изписано съкратено, изцяло или и двете)
[European Commission]
КОД НА СГРАДА/ Номер на кабинет
B-1049 Brussels BELGIUM

или

Mr. Име.ФАМИЛИЯ
КОД НА СГРАДА/ Номер на кабинет
B-1049 Brussels BELGIUM

Дори и да не знаете точните сграда и кабинет, можете да пишете до отделен служител на Комисията въз основа на информацията, публикувана в Указател на Комисията DeutschEnglishfrançais, като винаги посочвате названието на Генералната дирекция или служба.

Като хипотетичен пример пощенски плик, на който адресът е написан по модела, посочен в каретата по-долу:

Mr. A. Gerard
Directorate-General for Research (RTD)
[European Commission]
LABO 01/123
B-1049 Brussels BELGIUM

или само:

Mr. A. Gerard
Directorate General Research
B-1049 Brussels BELGIUM

ще бъде доставен от пощенските служби на Европейската комисия на адресата, дори ако неговият офис е извън Брюксел, стига всички елементи на адреса да са правилно преписани от указателя на комисията DeutschEnglishfrançais.

Адресът за лично доставяне на документи на Европейската комисия е:

Avenue du Bourget 1
1140 Evere
BELGIUM

Офисите са отворени в работни дни – от понеделник до четвъртък между 7:30 и 17:00 и петък от 7:30 до 16:00.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?