Навигационна пътека

Местни бюра и информационни центрове на ЕС

Представителства на Европейската комисия

Представителствата на Комисията изразяват нейната позиция и следят за общественото мнение в съответната страна. Те също така предоставят информация за ЕС - чрез прояви, брошури, дипляни и други материали.

Потърсете представителство във вашата страна:

Делегации и служби на ЕС по света

Европейската служба за външна дейност отговаря за около 141 служби извън територията на ЕС. Делегациите са представителите на ЕС пред властите и населението в страните домакини.

Вижте списък на делегациите

Европейски обществени пространства

В европейските обществени пространства в различни страни от ЕС могат да се организират обществени прояви, свързани с Европа. Те представляват центрове за срещи и информация, които могат да бъдат домакин на дебати, форуми, лекции и обучения на европейска тематика, както и на културни дейности като изложби и филми.

Потърсете европейско обществено пространство във вашата страна:

Информационни центрове

Посетете, обадете се или пишете до най-близкия център Europe Direct за информация или за да присъствате на местни информационни прояви.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?