Navigācijas ceļš

Kontaktinformācija, iedalīta pēc Komisijas darbības jomām

Ja jums ir vispārīgi jautājumi vai vajadzīga vispārīga informācija par ES, zvaniet 00 800 6789 10 11 , nosūtiet e-pastu vai sazinieties ar mūsu uzziņu dienestu internetā.

ES departamentu (ģenerāldirektorātu) kontaktinformācija, kas iedalīta pēc nozarēm un politikas jomām:

Ārējās attiecības

Banku un finanšu pakalpojumi

 • Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība (FISMA) English (en)

Budžets

Centrālā bibliotēka

Cilvēkresursi un drošība

 • Kontakti (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)

Digitalizācijas programma

 • Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD (Connect) English (en)

Eiropas Komisijas ģenerālsekretariāts

Ekonomika un finanšu lietas

Enerģētika

 • Kontakti (ENER) English (en)

Humānā palīdzība un reaģēšana ārkārtējās situācijās

 • Kontaktinformācija (ECHO) English (en) français (fr)

Iedzīvotāju viedoklis

 • Pastkastīte vispārīgiem jautājumiem (EUROBAROMETER) English (en) français (fr)

Iekšējais tirgus un pakalpojumi

 • Kontakti (GROW) English (en)

Iekšlietas

 • Kontaktinformācija (HOME) English (en)

Informātika

 • Kontaktinformācija (DIGIT) български (bg) čeština (cs) dansk (da) English (en)

Jaunatne

 • Pastkastīte vispārīgiem jautājumiem (EAC) English (en)

Klimata pārmaiņu iegrožošana

 • Kontakti (CLIMA) English (en)

Komunikācija

 • Kontakti (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Konkurence

 • Kontakti (COMP) English (en)

Kultūra

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Mutiskā tulkošana

 • Kontaktinformācija (SCIC) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Nodokļu politika un muitas savienība

 • Kontakti (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Palīdzība attīstības jomā

 • Kontakti (DEVCO) English (en)

Paplašināšanās un ES kaimiņattiecību politika

 • Kontaktinformācija (NEAR) English (en)

Pētniecība un inovācija

 • Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA) English (en)
 • Kontaktinformācija (RTD) English (en)
 • Kopīgais pētniecības centrs (JRC) English (en)
 • Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Publikācijas

Reģionu politika

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

 • Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) English (en)

Sports

Statistika (ES Statistikas birojs jeb Eurostat)

 • Kontaktinformācija (ESTAT) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Tiesiskums

Tirdzniecība

 • Kontakti (TRADE) English (en)

Transports un mobilitāte

 • Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) English (en)
 • Kontaktinformācija (MOVE) English (en)

Tulkošana (rakstiskā)

 • Kontaktinformācija (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)

Veselība un patērētāju aizsardzība

 • Kontakti (SANTE) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Veselības un patērētāju izpildaģentūra (Chafea) English (en)

Vēstures arhīvs

Vide

 • Kontakti (ENV) English (en)

Zivsaimniecība un jūrlietas

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?