This site has been archived on 2013
23/07/2013

Sökväg

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Vi har bara en jord!

Om resten av jordens befolkning skulle leva och konsumera som vi européer, hade vi behövt tre jordar till! Men genom att ta del i förändringen kan du göra skillnad!

Vi har bara en jord!

Att resa med flyg, äta kött varje dag, köpa en ny mobiltelefon varje år… de flesta européer lever ett mer välmående liv än någonsin tidigare. Men den ständigt växande efterfrågan på nya produkter som vi egentligen inte behöver har en negativ påverkan på vår omvärld.

Leva bättre (inom vissa gränser)

Vi kan inte fortsätta leva som vi gör idag. I utvecklade länder har vi problem med överkonsumtion eftersom vi använder mer än vi faktiskt behöver. Om man ser det ur en global synvinkel och kopplar samman det med en växande befolkningsmängd och konsumentkulturens ökade inflytande, som båda ökar efterfrågan på varor och tjänster, så har vi överskridit planetens förmåga att tillfredsställa våra konsumtionsvanor.

Vi har helt enkelt nått gränsen för vad naturen klarar av. Naturresurserna håller på att sina – ta oljan till exempel som förväntas vara uttömd innan århundradets slut – och svårare och mer skadligt att utvinna och producera. Men detta är en mindre ”obekväm sanning” än den kan verka. Vi kan nämligen leva ett bättre liv inom vissa gränser, om vi börjar vänja oss vid ett mer hållbart levnadssätt!

Minska ditt fotavtryck på miljön

Om vi anammar en mer hälsosam livsstil och börjar använda miljövänliga produkter, kan vi skydda både oss själva och vår miljö. Låt oss börja tänka mer på vår framtid genom att bli medvetna medborgare och konsumenter. Det är upp till oss själva!

Statistiken visar att våra hem, hushållsvaror, mat och resor tillsammans svarar för mellan 70-80 % av all miljöpåverkan. Vad innebär det då i praktiken att konsumera på ett medvetet eller hållbart sätt?

Tänk på hela livscykeln när du köper en produkt:

  • från materialen som används: är materialen sällsynta? Utvanns och producerades de på ett hållbart sätt?
  • till förpackningsprocessen: går det åt mycket onödig plast?
  • till transporten: varifrån kommer den? Är den producerad lokalt och efter säsong?
  • till användning: behöver jag verkligen detta? Kommer jag att använda allt? Kommer jag använda det ofta?
  • till bortkastning: vad kan jag göra med den när jag inte längre behöver den? Kan jag återvinna den?

Om man tänker på det vi konsumerar ur den här synvinkeln, får vi bättre förståelse för vår påverkan på miljön.

Visste du att...
Vi använder ungefär 15 500 liter vatten för att producera 1 kg nötkött. Det är mer än 100 bad i badkar!
Bortkastat!
Man beräknar att vi människor kastar nästan en fjärdedel av all mat vi köper! Och det är inte bara dåligt för våra plånböcker, utan även för miljön med tanke på all ”onödig” produktion, transport och bortkastning av oäten mat.

 

Om man planerar i förväg kan man undvika mycket matavfall:

  • skriv en inköpslista så att du endast köper det du behöver
  • förvara mat på rätt sätt så att den håller sig fräsch och säker
  • försök använda dina matrester och tillaga nya rätter av dem

För mer information: