This site has been archived on 2013
23/07/2013

Sökväg

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Handelspartner

Handel, kommers eller internationella affärer – vad man än kallar det så är import och export EU:s viktigaste kontakt med resten av världen.

Handelspartner

Europeiska unionen är en stor handelsmakt, men vad innebär det för var och en av oss? Jo, utan världshandeln hade priserna varit högre och utbudet av varor hade varit mycket mer begränsat. Tillverkningen av ett par vanliga jeans kan exempelvis gå till så här: bomullen odlas i Mali, vävs i Egypten, färgas med indigoblå färg från Indien och mönstret, som en europeisk designer skapat, sys ihop i Bangladesh. Och det är bara ett klädesplagg…

Under 2011 exporterade EU varor och tjänster för så mycket som 17 270 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som EU:s import på 17 690 miljarder. EU är världens största exportör av varor och tjänster med USA, Kina och Ryssland som största handelspartner. Dessutom är EU den största exportmarknaden för över hundra länder.

Visste du att...
Tillsammans svarar de 27 EU-länderna för 18,6 procent av all import och export i världen, men bara för 7 procent av världens befolkning.

Handelns fördelar

Handel bygger på det enkla antagandet att varje land borde göra det som det är bra på. Ett land behöver inte vara det absolut bästa på det som det gör, men om resultatet är jämförelsevis bättre än andras är det bra att man specialiserar sig inom just det området och tillgodoser sina andra behov genom handel. Med ekonomiska termer kallas detta för relativa fördelar och är till nytta för alla som handlar med varandra.

Ur den synvinkeln lönar sig handel för alla inblandade länder. De som däremot sluter sig från resten av världen brukar gå miste om stora möjligheter. Genom avtal som ska minska tullavgifter och andra handelsbarriärer försöker EU öppna nya marknader för europeiska företag och därmed skapa fler jobb och stärka tillväxten.

Utöver varor och tjänster är handeln nära knuten till det internationella pengaflödet som också främjar tillväxt och utveckling. Under 2011 investerade EU drygt 2 900 miljarder kronor över hela världen, medan andra länder investerade över 1 800 miljarder kronor i Europa.

Arbeta tillsammans

Liksom alla 27 EU-länder har en gemensam marknad och en gemensam yttre gräns, har de en gemensam handelspolitik. Det innebär att det är EU:s handelskommissionär som sitter vid förhandlingsbordet i Världshandelsorganisationen (WTO) för medlemsländernas räkning, och på andra sidan sitter varje enskild handelspartner. Tanken är att om alla EU-länder arbetar tillsammans blir de starka nog att kunna bilda ett öppet internationellt handelssystem som grundar sig på rättvisa regler – och starka nog att kunna försäkra sig om att reglerna följs.

Europeiska kommissionen har inte bara en viktig roll inom WTO, den arbetar även nära Europas handelspartner för att lösa problem som kan uppstå för exportörer, hitta nya investeringsmöjligheter och minska förfalskning och piratkopiering av europeiska varor. Dessutom är Europaparlamentet helt involverat i handelspolitiken för att kunna försäkra att man ser till vanliga medborgares bästa i förhandlingarna.

Följa spelreglerna
Eftersom världshandeln är så betydelsefull har 153 länder gått med i WTO. Organisationen fastställer handelsregler och agerar domare om någon anser att ett annat land inte har följt spelreglerna.

Hållbar handel

EU:s handelspolitik koncentrerar sig inte bara på att skapa jobbmöjligheter och ekonomisk tillväxt i Europa, målet är även att hjälpa människor i fattigare länder att kunna ta sig ur fattigdomen genom handel. Europa har därför öppnat sin marknad för import från fattigare länder och hjälper dem att dra större nytta av möjligheterna som handeln har att erbjuda.

EU ägnar sig inte bara åt att göra affärer med sina handelspartner, unionen stödjer även internationella ansträngningar att skydda miljön och motverka klimatförändringar, att förbättra arbetsvillkor och att se till att de produkter vi köper och säljer håller högsta standard när det gäller hälsa och säkerhet.

Beyond bordersJag tycker om att ha koll på vad jag köper och var det kommer ifrån, och försöker undvika att köpa förfalskade produkter. Om det är mat är det väldigt viktigt att veta var den kommer ifrån. - Valentina, 18, Belgien..
Ökad handel med andinska lände
Innan EU sluter nya handelsavtal analyserar man hur de kan påverka ekonomin, samhället och miljön. Hur kommer fler investeringar och ökad handel att påverka skatteintäkterna? Jobben? Markanvändningen? EU beställde till exempel en oberoende undersökning av de här frågorna i samband med förhandlingarna med de andinska länderna Colombia och Peru.