This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigation path

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
EU – en överblick

Europeiska unionen (EU) är helt ensam i sitt slag. Det är ingen internationell organisation som Förenta Nationerna (FN), men den ersätter inte heller de nationella regeringarna. Så vad är det då?

EU – en överblick

The EU was created by national governments as a mechanism to agree on common actions in areas where it makes more sense for countries to work together, rather than each on its own.

De nationella regeringarna skapade EU i syfte att komma överens om gemensamma åtgärder inom områden där det passar bättre om länderna arbetar tillsammans, än var och en för sig.

Samarbete framför konkurrens

Efter all förödelse som andra världskriget orsakade bestämde européerna sig för att förhindra att en ny konflikt någonsin skulle kunna härja i Europa igen. Istället för att konkurrera med varandra, bestämde sig regeringarna i sex olika länder för att samarbeta i frågor som rör handel och ekonomi. De samlade sina kol- och stålresurser, som är råmaterial till vapen, och efterhand avtog hotet om krig när länderna blivit varandras främsta handelspartner.

EU har gått in i en tid av fred och framgång. Idag omfattar EU 500 miljoner människor och hanterar viktiga vardagsfrågor. Inom EU arbetar man enligt följande principer:

  1. EU får endast ingripa på de områden där de nationella regeringarna har godkänt dess inblandning.
  2. EU bör endast ingripa om den kan vara mer effektiv än en nationell regering som agerar på egen hand.
  3. EU måste främja och försvara gemensamma värden såsom demokrati, frihet och rättvisa, samt det gemensamma arvet från alla olika kulturer, traditioner och språk som finns i Europa.

Din möjlighet att göra skillnad

Oavsett vad du tycker om politik är sanningen den att nästan allting som påverkar dig styrs av lagar som bestäms i den politiska processen – det är därför det är så viktigt att delta i beslutsfattandet.

Utnyttja din rätt att rösta när du kan – i lokala, nationella och europeiska val. Även i större demokratier som EU är varje röst lika viktig och av betydelse för valresultatet.

Men medborgarens ansvar handlar inte bara om att gå och rösta. En hälsosam demokrati kräver mer av sina medborgare än att bara rösta vart fjärde eller femte år. Politikerna måste tänka på mer än det kommande valet, de måste tänka på nästa generation också. Du behöver inte vänta tills du får lov att rösta för att ha, och att uttrycka, din åsikt!

Tekniken har öppnat nya sätt att kommunicera på, genom att ta bort alla mellanhänder har man skapat en ny relation mellan medborgare och tjänstemän. Med internet får man direkt tillgång till institutioner och politiker – du kan till och med hitta EU på populära sociala nätverk!

Europeiska ungdomsportalen

Många organisationer arbetar med att främja unga människors intressen i Europa. På den här webbplatsen kan du få en bra översikt fylld av information om studier, arbete, volontärarbete, resor osv. europa.eu/youth