This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigacijska pot

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Temeljne pravice za vse

Jedro evropskih pravnih sistemov predstavlja nabor temeljnih svoboščin in standardov, ki niso odprti za razpravo.

Temeljne pravice za vse

Temeljne pravice izvirajo iz skupnih vrednot in spoštovanja drugačnosti; kot take potrjujejo dostojanstvo in vrednost vsakega posameznika. Temeljijo na načelu enakosti – ne glede na kakršnekoli značilnosti, ki nas morda ločujejo, nam vsem pripadajo iste temeljne pravice.

Listina o temeljnih pravicah

Pravice prav vsakega posameznika v EU so navedene v nekaterih pomembnih dokumentih, na primer v ustanovnih pogodbah Evropske unije in nacionalnih ustavah ali ustavnih običajih.

Ker so bile te pravice vzpostavljene v različnih obdobjih, na različne načine in v različnih oblikah, se je EU odločila stvari razjasniti in vse pravice vključiti v en sam dokument – Listino o temeljnih pravicah Evropske unije. Institucije EU in države članice so dolžne spoštovati pravice, zapisane v Listini. To na primer pomeni, da se imaš pravico preseliti v drugo državo EU in živeti, ne da bi bil diskriminiran.

Člen 21(1) Listine
»Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostne pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.«
»To so tiste prvinske stvari, do katerih ima človek pravico, stvari, ki jih res potrebuješ in brez katerih ne moreš.« – Tako razmišljajo mladi na Nizozemskem

Pomisli, preden razkriješ!

Varstvo podatkov je po zakonodaji EU zdaj ena temeljnih pravic. Če pa se odločiš, da razkriješ svoje osebne podatke – na primer na spletnih družabnih omrežjih – jih lahko vidijo tudi v tvoji šoli ali tvoji bodoči delodajalci. Kdaj gremo z razkrivanjem podatkov predaleč?

Internet nam je odprl nova obzorja, vendar pa se še vedno učimo, kje je meja med javnim in zasebnim življenjem. Na splošno velja pravilo, da ne bi smel brez tvoje vednosti nihče dostopati do tvojih osebnih podatkov ali jih kakorkoli uporabljati. Če nameravaš razkriti osebne podatke prijateljev, je smiselno preveriti, ali se s tem strinjajo.

Večina spletnih družabnih omrežjih omogoča nadzor zasebnosti. Včasih se je treba nekoliko bolj potruditi, da najdemo vse različne nastavitve, vendar se načeloma da določiti, kdo lahko vidi katere dele tvojega profila in ali se tvoje ime lahko pojavlja med rezultati iskanja. Pogosto pa te nastavitve zasebnosti ne zadoščajo. Odločitev, katere informacije deliš z drugimi, je še vedno tvoja odgovornost.

Državljani EU
Če si državljan/-ka države EU, imaš samodejno hkrati tudi državljanstvo EU. To prinaša dodatne pravice in dolžnosti.
  • Imaš pravico do potovanja, bivanja, dela in študija v katerikoli drugi članici EU.
  • Če bivaš v drugi državi EU, imaš pravico do udeležbe na lokalnih in evropskih volitvah.
  • Če pa si na obisku nekje zunaj EU in tvoja država tam nima veleposlaništva, si upravičen/-a do pomoči veleposlaništev drugih držav EU.

Pravice mladih

Mladim pripadajo enake temeljne pravice kot odraslim, uživajo pa tudi dodatno zaščito. Pravni dokumenti, kot je Listina o temeljnih pravicah, te dodatne pravice imenujejo pravice otroka. Otrok je po definiciji vsaka oseba do dopolnjenega 18. leta. V tem delu temelji Listina na Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Vse države EU so obljubile, da bodo zagotovile zaščito pravic otrok. Kljub tem obljubam v resničnem življenju doma, v šoli in na ulici ne upoštevamo vedno pravic, zapisanih v uradnih dokumentih. Teh pravic včasih ne razumemo oziroma ne uveljavljamo ali zanje celo ne vemo, zato mladi ostajajo v ranljivem položaju.

Kadar odrasli sprejemajo odločitve za otroke, je treba vedno in povsod upoštevati korist otroka. To lahko dosežemo le tako, da ustvarjamo možnosti, da mladi izražajo svoje mnenje in da se to mnenje sliši. Pravica, da se te sliši, pomeni, da sooblikuješ odločitve, ki te zadevajo. Skupaj s pravico pa pride tudi dolžnost. Po eni strani se smeš svobodno izražati, po drugi strani pa moraš spoštovati tudi pravice drugih.

vice so pravice vsakega posameznika, moškega ali ženske – to pomeni, da smo si vsi enaki in da je treba spoštovati čisto vsakega človeka. Pravice otrok so del te osnovne ideje.« – Tako razmišljajo mladi v Franciji
Če te zanima več o pravicah, ki jih imajo mladi, obišč ec.europa.eu/0-18/, www.fra.europa.eu.

Več o tem: