This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigacijska pot

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Trgovinske partnerice

»Trgovina«, »trgovanje« ali »mednarodno poslovanje« – kakorkoli ju že imenujemo, sta uvoz in izvoz najpomembnejša oblika stikov med EU in preostalim svetom.

Trgovinske partnerice

Evropska unija je pomembna trgovska sila, vendar kaj to pomeni za nas kot posameznike? No, brez mednarodne trgovine bi bile cene višje, ponudba blaga pa bolj omejena. Pomisli, recimo, na običajne kavbojke: bombaž gojijo v Maliju, predejo ga v Egiptu in barvajo z indigom iz Indije, končni izdelek pa šivajo v Bangladešu po vzorcu evropskega oblikovalca. Pa gre samo za en kos oblačila...

Leta 2011 je EU izvozila blago in storitve v osupljivi vrednosti 2 130 milijard evrov, kar je le malo manj kot 2 182 milijard evrov, kolikor znaša uvoz blaga in storitev. Dejansko je Evropa največji svetovni izvoznik blaga in storitev, naši glavni trgovinski partnerji so Združene države, Kitajska in Rusija. Poleg tega je EU največji izvozni trg za več kot sto držav.

Ali si vedel/-a?
27 držav EU skupaj predstavlja kar 18,6 % svetovnega uvoza in izvoza – in samo 7 % svetovnega prebivalstva.

Prednosti, ki jih prinaša trgovina

Trgovina temelji na preprosti predpostavki, da naj vsaka država dela tisto, v čemer je dobra. To ne pomeni, da mora biti pri proizvodnji nečesa najboljša v absolutnem smislu, če pa je boljša kot druge države, je smiselno, da se specializira za to področje in svoje druge potrebe zadovoljuje s pomočjo trgovine. Temu pravimo primerjalna prednost in prinaša korist vsem sodelujočim v trgovanju.

Gledano iz tega zornega kota, je trgovina učinkovita za vse tiste države, ki v njej sodelujejo, medtem ko so tiste, ki se zapirajo pred zunanjim svetom, običajno na zgubi. EU skuša prek sporazumov o znižanju carinskih dajatev in drugih trgovinskih ovir odpirati nove trge za evropska podjetja ter tako ustvarjati nova delovna mesta in spodbujati rast.

Trgovina niso samo blago in storitve, temveč tudi mednarodni denarni tokovi, ki tudi spodbujajo gospodarsko rast in razvoj. Leta 2011 so naložbe EU v drugih državah po svetu znašale več kot 360 milijard evrov, medtem ko so naložbe drugih držav v Evropi znašale 225 milijard evrov.

Delamo skupaj

Tako kot ima 27 držav EU skupni trg in skupno zunanjo mejo, ima tudi enotno trgovinsko politiko. Vse države skupaj zastopa evropski komisar za trgovino, ki v imenu EU sedi za pogajalsko mizo Svetovne trgovinske organizacije (STO) in se pogovarja s posameznimi trgovinskimi partnericami. S skupnim delovanjem imajo države EU dovolj moči, da oblikujejo odprt sistem mednarodnega trgovanja, ki temelji na poštenih pravilih – in ki zagotavlja, da se ta pravila spoštuje.

Poleg pomembne vloge, ki jo ima v STO, Evropska komisija neposredno sodeluje z evropskimi trgovinskimi partnericami in tako odpravlja ovire za izvoznike, odpira nove priložnosti za vlaganja in zmanjšuje ponarejanje in nedovoljeno razmnoževanje evropskega blaga. Pri trgovinski politiki hkrati polno sodeluje Evropski parlament, s čimer je zagotovljeno, da se v pogajanjih upoštevajo interesi običajnih državljanov.

Pravila igre
Ker je mednarodna trgovina tako pomembna, je k STO do danes pristopilo 153 držav. Ta organizacija določa pravila trgovanja in deluje v vlogi sodnika, če katera od držav meni, da druga država ne igra pošteno.

Trajnostna trgovina

Trgovinska politika EU se ne osredotoča samo na ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast v Evropi, temveč ima za cilj tudi pomoč ljudem v revnejših državah, da se s trgovino izkopljejo iz revščine. Evropa je zato odprla svoje trge za uvoz iz najrevnejših držav in tem državam pomaga bolje izkoristiti priložnosti, ki jih trgovina ponuja.

Ob trgovanju s partnericami EU tudi krepi mednarodne napore za zaščito okolja in boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje delovnih razmer in zagotavljanje najvišjih standardov zdravja in varnosti izdelkov, ki jih kupujemo in prodajamo.

Beyond bordersRada se prepričam, kaj kupujem in odkod prihaja, skušam se tudi izogibati ponarejenim izdelkom. Pri hrani je zelo pomembno, da veš, odkod izvira. - Valentina, 18 let, Belgija.
Povečevanje trgovine z andskimi državami
Preden EU sklene trgovinski sporazum, opravi analize, s katerimi ugotovi morebitne gospodarske, socialne in okoljske učinke: kako bo povečanje trgovine in investicijskih tokov vplivalo na prihodke od davkov, zaposlovanje, rabo zemljišč? EU je naročila neodvisno raziskavo o teh vprašanjih v okviru pogajanj z andskima državama Kolumbijo in Perujem.