This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigačný riadok

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Úplne nová kapitola

Tvoj další rok v škole je predo dvermi. Si pripravený otocit list a zacat úplne novú kapitolu?

Keď opustíš domov, kam plánuješ odísť? Čo plánuješ robiť? Rozmýšľal si už o tom, ako môžeš skombinovať svoje záujmy a zručnosti s možnosťami, ktoré sa pred tebou otvárajú?

Ďalšie vzdelávanie či už na univerzite, alebo odbornej škole sa ti teraz môže zdať nudné, ale pravdepodobne zistíš, že ti vytvorí viac – a lepšie – príležitosti do budúcnosti.

Chuť na zmenu prostredia? Ako obyvateľ EÚ máš právo študovať v inom členskom štáte. Existuje množstvo programov, ktoré ti vedia na tvojej ceste pomôcť – bez ohľadu na to, ako nereálne nápad vyzerá! Nejaký čas v zahraničí, popri poznávaní inej kultúry a získavaní cenných skúseností, ti môže pomôcť zdokonaliť si jazykové zručnosti.

Či si ešte v škole, na odbornej praxi, alebo pred štúdiom na univerzite, EÚ má pre teba výmenný program. Učenie sa je celoživotný proces, takže aj keď môže začať doma, nekončí tam. Aký bude tvoj ďalší krok?

Vedel si to?
Priemerný Európan opúšťa domov vo veku 25 rokov. Fíni odchádzajú najskôr: polovica odišla z domu skôr, než dovŕšila 21 rokov, kým polovica všetkých Slovákov odchádza z domu po dosiahnutí 31 rokov.

Môžeš navštíviť partnerskú školu!

Ak tvoja škola participuje na programe Comenius, možno budeš mať možnosť navštíviť partnerskú školu, alebo privítať zahraničných žiakov na tvojej škole. Požiadaj svojho učiteľa, aby si pozrel možnosti. V niektorých krajinách máš dokonca možnosť ísť bez svojej triedy.

Ak reálna výmena nie je možná, „eTwinning-ový“ portál ti dá príležitosť stretnúť sa so žiakmi z iných krajín online na www.etwinning.net.

Počas univerzity môžeš študovať v zahraničí!

Viac než dva milióny univerzitných študentov dostalo príležitosť študovať semester alebo dva, alebo absolvovať prax v inej krajine, keďže výmenný program Erasmus začal skoro pred 25 rokmi. Ako študent programu Erasmus nemusíš platiť poplatky na zahraničnej univerzite a domov si môžeš zobrať kredity, ktoré si získal počas štúdia v zahraničí.

Mohol by si praxovať v zahraničí!

Ak si učeň, alebo navštevuješ odbornú školu, existuje výmenný program, ktorý je určený len pre teba. Program Leonardo da Vinci ti dáva možnosť praxovať alebo získavať praktické zručnosti v odbornej škole v inej krajine EÚ, a tým zaručuje dodatočné skúsenosti, ktoré budú veľmi užitočné pri hľadaní práce!

Teraz rozprávaš mojim jazykom!

Bubble

Európska únia má 23 oficiálnych jazykov, od francúzštiny po fínštinu a maltčtinu. Nemci majú najviac hovoriacich v rodnom jazyku, ale angličtina je vo všeobecnosti najpoužívanejším či už rodným alebo druhým jazykom.

Tým, že ovládaš jeden alebo viac jazykov otváraš pre seba dvere na štúdium a prácu v inej krajine, máš možnosť komunikovať s novými ľuďmi, vziať so sebou nápady z jednej časti Európy do druhej, mať prístup k príležitostiam, ktoré by sa ináč pred tebou neotvorili. Ako celoživotný študent nikdy nevieš, ktorý jazyk môže byť pre teba v budúcnosti užitočný – ale základy pri štúdiu jazyka ti pomôžu získať zručnosti, ktoré použiješ v prípade potreby neskôr.

Ako sa však vysporiadaš so všetkými 23 jazykmi, aby si využil všetko, čo Európa ponúka? Netráp sa – aj ostatní sú vonku, aby sa učili jazyky, vrátane toho tvojho! Existuje tiež mnoho príležitostí na štúdium a prácu v zahraničí, aj keď nehovoríš domácim jazykom.

Mládež v akcii

Bubble

Prostredníctvom programu Mládež v akcii sa môžeš zapojiť do výmeny mládežníckych skupín alebo iniciatív z inej krajiny – nielen v Európe, ale na celom svete! Chceš nájsť iný spôsob ako sa naučiť viac o rôznych kultúrach? Dobrovoľníctvo v zahraničí môže byť jednoducho vstupenka! Je to ohromný spôsob ako získať skúsenosti, pomáhať iným, naučiť sa viac sám o sebe a o krajine kde pracuješ. Keď sa zaviažeš, že budeš v zahraničí pracovať ako dobrovoľník na plný úväzok, Európsky dobrovoľnícky servis – jedna súčasť programu Mládež v akcii – pokryje tvoje náklady.