This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigačný riadok

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Máme len jednu zem!

Keby zvyšok sveta žil - a konzumoval – ako Európania, potrebovali by sme zdroje troch zemegúľ! Ale ty môžeš urobiť zmenu – staň sa súčasťou zmeny!

Cestovanie lietadlom, jedenie mäsa každý deň, kupovanie nových mobilných telefónov každý rok... väčšina Európanov sa tešÍ dobrému životu viac ako kedykoľvek predtým. Ale každá ďalšia požiadavka na nové produkty, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme, má negatÍvny dopad na svet okolo nás.

Žiť lepšie v rámci možnostÍ

Nemôžeme pokračovať v živote, ktorý žijeme dnes. V rozvinutých krajinách je našÍm problémom nadspotreba, spotrebujeme viac, ako naozaj potrebujeme. PrepojenÍ na globálnej árovni s narastajácou populáciou a rozširujácim sa vplyvom spotrebnej kultáry – ktorá zvyšuje požiadavky na tovary a služby – siahame za hranice planéty, len aby sme udržali svoje spotrebiteľské návyky.

Je pochopiteľné, že narážame na ekologické hranice. PrÍrodné zdroje začÍnajá byť nepostačujáce – napr. predpokladá sa, že zásoby ropy sa vyčerpajá do konca storočia – ťažšie a s negatÍvnejšÍm dopadom sa zhromažďujá a vyrábajá. Ale nie je to až tak „hrozné“, ako to vyzerá: môžeme žiť lepšie v medziach možnostÍ, ak tomu prispôsobÍme trvalo udržateľné správanie!

Zmenši svoju environmentálnu stopu

Ak prejdeme na zdravý životný štýl a ekologické produkty, môžeme ochrániť seba aj naše životné prostredie. Začnime myslieť na našu budácnosť, staňme sa uvedomelými občanmi a spotrebiteľmi. Je to naša voľba!

Štatistiky hovoria, že domácnosti, domáci odpad, potraviny a cestovanie tvoria 70-80% z celkového dopadu na životné prostredie. Takže, čo znamená uvedomelá a udržateľná spotreba v praxi?

Keď niečo kupuješ, mysli na celý “životný cyklus“ produktu:

  • na použité materiály: Sá nedostatkové? Zhromaždili a vyrobili sa trvalo udržateľným spôsobom?
  • Na balenie: PoužÍva sa veľa nepotrebných plastov?
  • Na dopravu: Odkiaľ pochádza? Je produkt lokálny a sezónny?
  • Na použitie: Naozaj to potrebujem? Spotrebujem to celé? Budem to použÍvať často?
  • Na likvidáciu: Čo s tým urobÍm, keď to už nebudem potrebovať? Dá sa to recyklovať?

Ak budeme rozmýšľať o tom, čo spotrebujeme týmto spôsobom, lepšie pochopÍme náš vplyv na životné prostredie.

Vedel si to?
Na výrobu 1kg hovädzieho mäsa spotrebujeme 15 500 litrov vody. Je to viac než 100 kápeľných vanÍ!
Aká škoda!

Odhaduje sa, že odhadzujeme skoro štvrtinu potravÍn, ktoré kupujeme! Nie je to zlé len pre naše peňaženky, ale „nadbytočná“ výroba, doprava a likvidácia nespotrebovaných potravÍn má dopad aj na životné prostredie.

Plytvaniu potravÍn sa dá jednoducho predÍsť plánovanÍm vopred:

  • použÍvaj nákupný zoznam, aby si kápil len to, čo potrebuješ,
  • potraviny správne skladuj, aby si ich uchoval čerstvé a bezpečné,
  • skás spotrebovať zvyšky za pomoci nových receptov.