This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigačný riadok

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
EÚ v skratke

Európska únia (EÚ) je vo svete jedinečná: nie je to medzinárodná organizácia ako je Organizácia spojených národov ani nenahrádza národné vlády. Takže čo je to?

EÚ v skratke

Európska únia (EÚ) je vo svete jedinečná: nie je to medzinárodná organizácia ako je Organizácia spojených národov ani nenahrádza národné vlády. Takže čo je to?

Európska únia bola vytvorená národnými vládami ako mechanizmus na schvaľovanie spoločných aktivít v tých oblastiach, v ktorých má pre krajiny väčší zmysel spolupracovať ako vystupovať samostatne.

Spolupráca namiesto súperenia

Po zničujúcej Druhej svetovej vojne sa Európania rozhodli zabrániť ďalšiemu konfliktu, ktorý by mohol opäť spustošiť kontinent. Namiesto vzájomného súperenia sa vlády šiestich krajín rozhodli spolupracovať v otázkach obchodu a ekonomiky. Dali dohromady svoje zdroje uhlia a ocele, suroviny na výrobu zbraní. Keďže sa z nich stali najdôležitejší obchodní partneri, hrozba vojny sa vytratila.

EÚ vstúpila do obdobia mieru a prosperity. Dnes má Únia 500 miliónov ľudí, rieši záležitosti každodenného významu a funguje podľa týchto zásad:

  • Zasahuje len do tých oblastí, na ktorých sa národné vlády dohodli.
  • Koná len vo veciach, kde by mohla byť efektívnejšia než jednotlivé národné vlády samostatne.
  • Propaguje a chráni spoločné hodnoty, akými sú demokracia, sloboda a spravodlivosť, ale aj spoločné európske dedičstvo, ktoré je stelesnené v rôznych kultúrach, tradíciách a jazykoch.

Otázky o EÚ?

Spoj sa s Europe Direct telefonicky alebo cez e-mail, alebo navštív informačné centrum vo svojej krajine!
00 800 67 89 10 11
europa.eu/europedirect/index_sk.htmxml

Možnosť niečo zmeniť

Nech si myslíš o politikoch čokoľvek, pravdou je, že skoro o všetkých pravidlách, ktoré sa ťa nejakým spôsobom týkajú, sa rozhoduje v politickom procese - preto je nesmierne dôležité zúčastňovať sa na tomto rozhodovacom procese.

Uplatni svoje právo voliť hneď, ako sa dá – v komunálnych, parlamentných a európskych voľbách. Aj v takých veľkých demokratických spoločnostiach ako je EÚ sa každý hlas počíta a každý hlas môže mať vplyv na výsledok volieb.

Ale zodpovednosť občanov voľbami nekončí. Zdravá demokracia vyžaduje od ľudí viac než len raz za štyri alebo päť rokov hodiť lístok do volebnej urny. Nestačí, aby politici mysleli len na nasledujúce voľby, ale aby mysleli na nasledujúcu generáciu. Nemusíš čakať na to, kým budeš môcť voliť, maj na veci svoj názor a prezentuj ho.

Technika otvorila nové komunikačné kanály, ktoré menia vzťah medzi ľuďmi a úradníkmi. Zmizli medzičlánky. Internet poskytuje priamy vstup do inštitúcií a priamy prístup k politikom - ešte aj EÚ môžeš nájsť na populárnych sociálnych sieťach!

Európsky portál mladých

Záujmy mladých v Európe propaguje veľa organizácií. Dobrý prehľad si môžeš urobiť na webe, ktorý je plný informácií o štúdiu, práci, dobrovoľníctve, cestovaní, atď. europa.eu/youth

Viac nájdeš na: