This site has been archived on 2013
23/07/2013

Cale de navigare

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Drepturi fundamentale pentru toată lumea

La baza sistemelor juridice europene se află un set de libertăţi şi standarde fundamentale care nu se negociază.

Drepturile fundamentale se bazează pe valori comune şi pe respectul faţă de diversitate şi susţin demnitatea şi valoarea tuturor indivizilor. Ele derivă din principiul egalităţii – indiferent de trăsăturile prin care ne deosebim, toţi ne bucurăm de aceleaşi drepturi fundamentale.

Carta drepturilor fundamentale

Drepturile fiecărui individ din UE sunt enumerate în documente importante, cum sunt tratatele fondatoare ale Uniunii Europene şi constituţiile naţionale sau tradiţiile constituţionale.

Deoarece aceste drepturi au fost stabilite în momente diferite, în diferite moduri şi sub diferite forme, UE a hotărât să clarifice lucrurile şi să le includă pe toate într-un singur document – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Instituţiile UE şi statele membre trebuie să respecte drepturile prevăzute în Cartă. Aceasta înseamnă, de exemplu, că ai dreptul să te muţi într-o altă ţară din UE şi să trăieşti fără a fi discriminat.

Articolul 21(1) al Cartei
„Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.”

Gândeşte înainte de a-ţi face publice informaţiile personale!

Protecţia datelor este acum un drept fundamental conform legilor UE. Dar dacă tu decizi să faci publice informaţii personale, de exemplu, pe site-urile de reţele sociale, acestea pot fi văzute de cei de la şcoala la care înveţi sau de un viitor angajator. Deci, ce înseamnă să dai prea multe informaţii?

Internetul a deschis noi frontiere, dar încă mai învăţăm să delimităm viaţa noastră particulară de cea publică. Ca regulă generală, nimeni nu ar trebui să aibă acces la informaţiile tale personale sau să le folosească fără ştirea ta. De asemenea, ar trebui să îţi întrebi prietenii dacă sunt de acord înainte să comunici detalii personale despre ei.

Cele mai multe reţele sociale oferă mijloace de control al informaţiilor cu caracter privat, pe care ar trebui să înveţi să le foloseşti. S-ar putea să îţi ia ceva timp până găseşti toate setările, dar ar trebui apoi să poţi controla cine ce poate să vadă din profilul tău şi dacă numele tău apare în rezultatele căutărilor. Cu toate acestea, uneori aceste mijloace de control sunt insuficiente. În cele din urmă, ţine de responsabilitatea ta ce informaţii comunici.

EU citizenship
Dacă eşti cetăţean al unei ţări UE, atunci eşti în mod automat şi cetăţean european. Acest lucru îţi conferă drepturi, precum şi responsabilităţi suplimentare.
  • Ai dreptul de a călători, a locui, a lucra şi a studia în orice alt stat membru UE.
  • Când ai domiciliul în altă ţară din UE decât ţara ta, ai dreptul de a vota la alegerile locale şi europene.
  • Şi dacă vizitezi ţări din afara UE, în care ţara ta nu are ambasadă, ai dreptul de a primi ajutor de la ambasadele altor ţări UE.

Drepturile tinerilor

Tinerii au aceleaşi drepturi fundamentale ca adulţii, însă ei beneficiază şi de protecţie suplimentară. În documentele juridice, cum este Carta drepturilor fundamentale, acestea sunt numite drepturi ale copilului. Copilul este definit drept orice persoană cu vârsta până în 18 ani. În acest domeniu, Carta se bazează pe Convenţia cu privire la drepturile copilului a Naţiunilor Unite.

Toate ţările UE s-au angajat să asigure protecţia drepturilor copiilor. În ciuda angajamentelor, realitatea vieţii de zi cu zi de acasă, de la şcoală sau de pe stradă nu ţine întotdeauna cont de drepturile prevăzute în documente oficiale. Aceste drepturi uneori nu sunt înţelese, aplicate sau nici măcar cunoscute, ceea ce face ca tinerii să fie vulnerabili.

Atunci când adulţii iau decizii pentru copii, trebuie să ţină cont întotdeauna de interesele copilului. Acest lucru este posibil doar dacă tinerii au ocazia de a-şi exprima punctele de vedere şi a se face auziţi. Dreptul de a te face auzit înseamnă că ai un cuvânt de spus referitor la deciziile care te privesc. Acest drept implică şi o responsabilitate. Pe de o parte, ai dreptul de a te exprima liber, dar pe de altă parte, trebuie să respecţi şi drepturile altora.

Pentru a afla mai multe informaţii despre drepturile tinerilor, intră pe ec.europa.eu/0-18/, www.fra.europa.eu.

Pentru a afla mai multe informaţii: