This site has been archived on 2013
23/07/2013

Kruimelpad

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Handelspartners

‘Handel’, ‘internationaal zakendoen’ of ‘internationale economie’ – hoe je het ook wilt noemen, import en export vormen het belangrijkste contact tussen de EU en de rest van de wereld.

Handelspartners

De Europese Unie is een echte handelsgrootmacht, maar wat betekent dat nou voor ons persoonlijk? Nou, zonder internationale handel zouden de prijzen hoger zijn en zouden er minder verschillende soorten goederen verkrijgbaar zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan een spijkerbroek: de katoen is geteeld in Mali, geweven in Egypte, geverfd met indigo uit India en in elkaar genaaid in Bangladesh, naar het patroon van een Europese ontwerper. En dan hebben we het nog maar over één kledingstuk…

In 2011 exporteerde de EU voor maar liefst 2130 miljard euro aan goederen en diensten, en de import aan goederen en diensten ging daar net overheen met een totale waarde van 2182 miljard euro. Europa is daarmee 's werelds grootste exporteur van goederen en diensten, en onze belangrijkste handelspartners zijn de Verenigde Staten, China en Rusland. Bovendien is de EU de grootste exportmarkt voor meer dan honderd landen.

Wist je dat?
De 28 EU-landen zijn bij elkaar goed voor 18,6% van alle import en export in de wereld – en dat voor maar 7% van de wereldbevolking.

De voordelen van handel

Handel drijven is gebaseerd op het eenvoudige uitgangspunt dat elk land moet doen waar het goed in is. Een land hoeft niet het allerbeste product te maken, maar zolang het daar beter in is dan andere landen, heeft het voor dat land zin om zich op dat gebied te specialiseren. Handel met andere landen voorziet dan in de overige behoeften. Dit heet ‘comparatief voordeel’ en het zorgt ervoor dat alle handelspartners voordeel uit de handel halen.

Vanuit dit oogpunt loont handel voor elk land dat eraan meedoet, terwijl de landen die zich afsluiten van de buitenwereld er juist op achteruit gaan. Door het verlagen van de kosten en het verminderen van andere belemmeringen voor de handel, probeert de EU nieuwe markten te openen waar Europese bedrijven op kunnen inspringen. Zo ontstaat nieuwe werkgelegenheid en wordt de economische groei gestimuleerd.

Handel zorgt niet alleen voor verkeer van goederen en diensten, maar ook voor internationale geldstromen die groei en ontwikkeling bevorderen. In 2011 investeerde de EU wereldwijd meer dan 360 miljard euro, terwijl andere landen meer dan 225 miljard euro investeerden in Europa.

Samenwerken

Net zoals de 28 EU-landen één markt en één buitengrens delen, zo delen ze ook één handelsbeleid. Namens de EU-lidstaten zit de Europese handelscommissaris aan de onderhandelingstafel bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en met individuele handelspartners. De EU-landen zijn samen zo sterk dat ze in staat zijn om hun stempel te drukken op een open internationaal handelssysteem op basis van eerlijke regels – en om ervoor te zorgen dat die regels ook nageleefd worden.

Naast haar belangrijke rol bij de WTO werkt de Europese Commissie rechtstreeks samen met de handelspartners van Europa, om problemen op te lossen voor bedrijven die naar deze landen uitvoeren, om nieuwe mogelijkheden voor Europese investeringen te zoeken en om het namaken en het plagiaat van Europese merkproducten tegen te gaan. Het Europees Parlement houdt daarbij steeds een oogje in het zeil, om ervoor te zorgen dat in onderhandelingen rekening wordt gehouden met de belangen van de gewone burgers.

Volgens de regels
Omdat internationale handel zo belangrijk is, hebben 153 landen zich aangesloten bij de WTO. Deze organisatie stelt de handelsregels vast en treedt op als scheidsrechter wanneer een land van oordeel is dat een ander land zich niet aan de regels houdt.

Duurzame handel

Het handelsbeleid van de EU is niet alleen gericht op het scheppen van banen en economische groei in Europa, maar heeft ook als doel de mensen in armere landen te helpen een uitweg te vinden uit de armoede. Daarom heeft Europa haar markten geopend voor de invoer van goederen uit de armste landen en helpt zij deze landen om meer voordeel te halen uit de mogelijkheden die de handel hen biedt.

Naast het handeldrijven met onze partners, steunt de EU ook actief de internationale initiatieven om het milieu te beschermen, klimaatverandering tegen te gaan, arbeidsomstandigheden te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de producten die wij kopen en verkopen voldoen aan de strengste eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Beyond bordersIk wil graag weten wat ik koop en waar het vandaan komt, en probeer geen namaakproducten te kopen. Als het om eten gaat, is het belangrijk dat je weet waar het vandaan komt. - Valentina, 18, België.
Meer handel met Zuid-Amerikaanse landen
Voordat de EU een handelsovereenkomst aangaat, onderzoekt ze de mogelijke economische, sociale en milieueffecten: wat voor gevolgen hebben handel en investeringen voor de belastinginkomsten, de werkgelegenheid, het bodemgebruik? Zo heeft ze op deze terreinen onafhankelijk onderzoek laten doen als deel van de onderhandelingen met Colombia en Peru.
ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/