This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigācijas ceļš

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Jauna lappuse

Tavs pēdējais mācību gads ir tepat aiz stūra. Vai esi gatavs pāršķirt jaunu lappusi?

Ko tu plāno darīt, kad sāksi patstāvīgu dzīvi un dosies prom no mājām? Vai esi domājis, kā savienot savas prasmes un intereses ar iespējām, kas tev pieejamas?

Turpināt mācības augstskolā vai koledžā – sākumā tas var šķist neinteresanti, taču ar laiku atklāsi, ka mācības rada vairāk un labākas iespējas nākotnē.

Vēlies pārmaiņas? Kā ES pilsonim tev ir tiesības studēt citā ES dalībvalstī, turklāt ir daudzas programmas, kas tev palīdzēs to īstenot, lai cik neiespējami tas izklausītos. Laikā, ko pavadīsi ārzemēs, varēsi gan uzlabot svešvalodu prasmes, gan iepazīt citas kultūras un gūt neatsveramu pieredzi.

ES ir tev piemērota apmaiņas programma, lai kur tu mācītos: skolā, koledžā vai augstskolā. Mācīšanās ir process mūža garumā, tāpēc arī tad, ja sāksi mācīties dzimtajā zemē, tas nenozīmē, ka tā jādara visu mūžu. Kāds būs tavs nākamais solis?

Vai tu zināji?
Vidējais vecums, kad eiropietis pamet vecāku mājas, ir 25 gadi. Somi to izdara visagrāk: puse no viņiem uzsāk patstāvīgu dzīvi līdz 21 gada vecumam. Savukārt puse slovāku – tikai pēc 31 gada vecuma.

Tu varētu paviesoties partnerskolā!

Ja tava skola piedalās „Comenius” programmā, tev ir iespēja apciemot partnerskolu vai uzaicināt ārzemju skolēnus pie sevis. Palūdz savu skolotāju izpētīt šo iespēju! Dažās valstīs uz partnerskolu vari doties arī patstāvīgi, bez klases.

Ja apmaiņa nav iespējama, tad citu valstu skolēnus vari satikt internetā, portālā „eTwinning”www.etwinning.net.

Mācīties ārzemēs vari arī studiju gados!

Kopš pirms 25 gadiem sāka darboties programma „Erasmus”, vairāk nekā divi miljoni studentu izmantojuši iespēju vienu vai divus semestrus studēt vai iziet praksi citā valstī. Kā „Erasmus” studentam tev ārvalstu augstskolā nav jāmaksā mācību maksa, turklāt visi nopelnītie studiju kredītpunkti tiks ieskaitīti studiju programmā, ko apgūsti šeit.

Prakse citā valstī

Ja esi māceklis vai apgūsti kādu konkrētu arodu, zini, ka ir apmaiņas programma arī tev.„Leonardo da Vinči” programmas ietvaros tu vari kļūt par praktikantu vai apgūt amata prasmes kādā profesionālās izglītības iestādē kādā citā ES valstī, iegūstot papildu zināšanas, kas var ļoti noderēt, meklējot darbu.

Tagad tu runā manā valodā!

Bubble

Eiropas Savienībā ir 23 oficiālās valodas. Ja valodu lielumu mērītu pēc cilvēku skaita, kuriem tā ir dzimtā, Eiropā lielākā būtu vācu valoda, taču visbiežāk lieto angļu valodu – vai nu kā dzimto, vai kā pirmo svešvalodu.

Iemācoties vienu vai vairākas svešvalodas, tu paver sev iespējas mācīties un strādāt citā valstī. Tu vari komunicēt ar cilvēkiem no citām valstīm, pārnest idejas no vienas Eiropas vietas uz citu, izmantot iespējas, kas citādi tev nebūtu pieejamas. Tu nekad nevari zināt, kuras valodas tev būs nepieciešamas nākotnē, taču darbs, ko ieguldīsi, mācoties svešvalodu, palīdzēs attīstīt prasmes, kas ļaus vieglāk apgūt nākamo valodu.

Tu jautāsi – kā gan iemācīties 23 valodas, lai izmantotu visas Eiropā sniegtās iespējas? Neuztraucies, arī citi mācās valodas, ieskaitot latviešu valodu. Turklāt ir iespējams mācīties un strādāt ārzemēs arī tad, ja nezini vietējo valodu.

Jaunatne darbībā

Bubble

Ar programmu „Jaunatne darbībā” tu vari pievienoties jauniešu apmaiņai vai iniciatīvai no citas valsts, turklāt ne tikai Eiropas, bet visas pasaules. Tevi interesē citāda pieeja citu kultūru izzināšanā? Tad brīvprātīgais darbs ir domāts tieši tev. Tas ir lielisks veids, kā iegūt jaunu pieredzi, palīdzēt citiem, uzzināt vairāk gan par sevi, gan valsti, kurp dosies strādāt. Ja izvēlēsies kļūt par pilna laika brīvprātīgo ārzemēs, tavus izdevumus segs Eiropas Brīvprātīgā darba apakšprogramma, kas ir tikai neliela daļa no programmas „Jaunatne darbībā”. Uzzini par to vairāk nākamajās lappusēs!

Uzzini vairāk: