This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigācijas ceļš

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
ES īsumā

Eiropas Savienība (ES) kā struktūra ir īpaša: tā nav tāda kā Apvienoto Nāciju Organizācija, taču arī neaizvieto nacionālās valdības. Kas tad īsti tā ir?

ES īsumā

ES kā mehānismu radīja nacionālās valdības, lai vienotos par kopēju rīcību jomās, kurās labāk strādāt visām ES valstīm kopā, nevis katrai atsevišķi.

Sadarbība, nevis sacensība

Redzot Otrā pasaules kara sekas, eiropieši nolēma novērst nākotnes konfliktus, kas atkal izpostītu kontinentu. Tā vietā, lai konkurētu cita ar citu, sešu valstu valdības nolēma sadarboties tirdzniecības un ekonomikas jautājumos. Viņi apvienoja savus ogļu un tērauda resursus (tie ir nozīmīga izejviela ieroču ražošanā), tā attālinot kara draudus, jo visi tagad bija cits citam vērtīgākie tirdzniecības partneri.

ES ir nonākusi miera un pārticības laikā. Tagad tā aptver 500 miljonus cilvēku un risina viņu ikdienas jautājumus. Eiropas Savienība strādā pēc šādiem principiem:

  1. Atbild tikai par jomām, par kurām ir vienojušās nacionālās valdības.
  2. Strādā tikai tajās jomās, kurās tā var būt efektīvāka par nacionālajām valdībām.
  3. Veicina un sargā tādas kopējās vērtības kā demokrātija, brīvība un taisnīgums, kā arī Eiropas kopējais kultūras mantojums, kas izpaužas kultūru, tradīciju un valodu daudzveidībā.

Tev ir jautājumi par ES?

Sazinies ar Europe Direct pa telefonu vai e-pastu vai dodies uz informācijas centru Latvijā! 00 800 67 89 10 11 europa.eu/europedirect/index_lv.htmxml

Tava iespēja mainīt pasauli

Nav svarīgi, ko tu domā par politiku, tev jāzina tikai tas, ka gandrīz visas lietas, kas tevi ietekmē, nosaka likumi, kuri tiek veidoti politisku procesu rezultātā. Tieši tāpēc ir svarīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Izmanto tiesības balsot, tiklīdz to vari, – vietējās, nacionālās vai Eiropas vēlēšanās! Pat tik lielās demokrātijās kā ES katra balss ir no svara un var mainīt vēlēšanu iznākumu.

Taču pilsoņa pienākumi nebeidzas ar balsošanu. Veselīgā demokrātijā no pilsoņa prasa vairāk par vēlēšanu urnas apmeklējumu reizi četros vai piecos gados. Politiķiem jādomā ne tikai par nākamajām vēlēšanām, bet arī par nākamo paaudzi. Tev nav jāgaida, līdz drīkstēsi balsot, lai tev būtu viedoklis un tu liktu to sadzirdēt.

Tehnoloģija ir radījusi jaunus komunikācijas kanālus un, izlaižot starpniekus, pārveidojusi attiecības starp pilsoņiem un deputātiem. Internets sniedz tiešu pieeju politiķiem un institūcijām. ES atradīsi pat populārākajos sociālajos tīkos.

Eiropas Jaunatnes portāls

Eiropā ir daudz organizāciju, kuras veicina jauniešu intereses. Šajā lapā atradīsi labu pārskatu par šo jomu, turklāt te ir apkopota arī informācija par studijām, darbu, brīvprātīgo darbu, ceļošanu utt. europa.eu/youth

Lai uzzinātu vairāk: