This site has been archived on 2013
23/07/2013

Naršymo kelias

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Pagrindinės teisės – visiems!

Europos teisės sistemos pagrindas – pagrindinės laisvės ir standartai, dėl kurių negali būti jokių derybų.

Pagrindinės teisės grindžiamos bendromis vertybėmis ir pagarba įvairovei; jomis patvirtinamas visų žmonių orumas ir vertė. Jų pagrindas – lygybės principas: nepaisant bruožų, kuriais mes skiriamės vieni nuo kitų, mes visi turime tas pačias pagrindines teises.

Pagrindinių teisių chartija

Kiekvieno ES gyvenančio žmogaus teisės įtvirtintos keliuose svarbiuose šaltiniuose, tokiuose kaip Europos Sąjungos steigimo sutartys ir valstybių narių konstitucijos arba konstitucinės tradicijos.

Kadangi šios teisės buvo įtvirtintos ne tuo pačiu metu, skirtingais būdais ir įvairiomis formomis, ES nusprendė, kad padėtis turėtų būti aiškesnė, ir visas teises išvardijo viename dokumente – Pagrindinių teisių chartijoje. ES institucijos ir valstybės narės privalo laikytis Chartijoje nurodytų teisių. Tai reiškia, kad tu turi teisę, pavyzdžiui, persikelti į kitą ES šalį ir gyventi nepatirdamas diskriminacijos.

Chartijos 21 straipsnio 1 dalis
„Draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.“

Prieš dalydamasis informacija – pagalvok!

Dabar duomenų apsauga – ES teisės aktais užtikrinta pagrindinė teisė. Bet jeigu tu nuspręsi paviešinti savo asmeninę informaciją (pavyzdžiui, patalpinti ją socialinių tinklų svetainėse), ją gali pamatyti tavo mokyklos bendruomenės nariai arba būsimas darbdavys. Tad kiek informacijos yra per daug?

Internetas atvėrė naujas galimybes, bet mes vis dar stengiamės išsiaiškinti, kur yra riba, skirianti viešąjį ir privatųjį gyvenimą. Apskritai niekas neturėtų žinoti ar naudoti tavo asmeninės informacijos be tavo žinios. O tu savo ruožtu, prieš dalydamasis informacija apie savo draugus, pirma turėtum atsiklausti jų.

Daugelyje socialinių tinklų svetainių siūloma privatumo apsauga, ir tu turėtum išmokti ja naudotis. Gali tekti šiek tiek pavargti, kol surasi visus reikalingus nustatymus, tačiau tu turėtum mokėti kontroliuoti, kas gali matyti vienokias ar kitokias tavo profilio dalis ir ar tavo vardas pasirodo paieškos rezultatuose. Vis dėlto tokios privatumo kontrolės dažnai nepakanka. Tu pats esi atsakingas už tai, kokia informacija daliniesi.

ES pilietybė

Jeigu tu esi kurios nors ES šalies pilietis, tada automatiškai esi ir Europos pilietis. Tai suteikia papildomų teisių ir pareigų.

  • Tu turi teisę keliauti, gyventi, dirbti ir studijuoti bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje.
  • Gyvendamas kitoje ES šalyje, tu turi teisę balsuoti vietos rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą.
  • Jeigu lankaisi ES nepriklausančioje valstybėje, kurioje nėra tavo šalies ambasados, tau privalo padėti kitų ES šalių ambasados.

Jaunimo teisės

Jaunuoliai turi tas pačias pagrindines teises kaip ir suaugusieji, bet juos siekiama dar labiau apsaugoti. Teisiniuose dokumentuose, tokiuose kaip Pagrindinių teisių chartija, kalbama apie vaikų teises. Vaiku laikomas kiekvienas jaunesnis nei 18 metų žmogus. Apibrėžiant vaikų teises, Chartijoje remiamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.

Visos ES šalys įsipareigojo ginti vaikų teises. Nepaisant šio pažado, kasdieniame gyvenime – namuose, mokykloje ar gatvėje – ne visada paisoma oficialiuose dokumentuose minimų teisių. Jos ne visada suprantamos, taikomos ar net žinomos, todėl jaunimas – pažeidžiama visuomenės dalis.

Kai suaugusieji priima su vaiku susijusius sprendimus, jie visada privalo atsižvelgti į vaiko interesus. Tai padaryti įmanoma tik tuo atveju, jeigu jaunimas turi galimybę išsakyti savo požiūrį ir būti išklausyti. Teisė būti išklausytam reiškia, kad tu gali išsakyti savo nuomonę dėl su tavimi susijusių sprendimų. Tačiau nuo šios teisės neatsiejama atsakomybė. Viena vertus, tu turi teisę laisvai išsakyti savo nuomonę, bet, kita vertus, privalai gerbti ir kitų žmonių teises.

Jeigu nori daugiau sužinoti apie savo kaip jaunuolio teises, apsilankyk tinklalapyje ec.europa.eu/0-18/, www.fra.europa.eu.

Daugiau informacijos: