This site has been archived on 2013
23/07/2013

Naršymo kelias

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Trumpai apie ES

Europos Sąjunga (ES) – unikali pasaulyje: tai ne tipiška tarptautinė organizacija kaip Jungtinės Tautos ir ne nacionalines vyriausybes pakeičianti institucija. Tai kas yra ta ES?

Trumpai apie ES

ES įkūrė nacionalinės vyriausybės, kad galėtų susitarti dėl bendrų veiksmų tose srityse, kuriose ES šalims naudingiau dirbti kartu, o ne kiekvienai atskirai.

Bendradarbiavimas svarbiau už konkurenciją

Po Antrojo pasaulinio karo baisumų europiečiai buvo pasiryžę išvengti dar vieno konflikto, kuris vėl nusiaubtų žemyną. Šešių šalių vyriausybės nusprendė ne konkuruoti, o bendradarbiauti prekybos ir ekonomikos srityse. Jos sujungė savo anglies ir plieno – ginklų gamybos žaliavų – išteklius, ir tarpusavio karo grėsmė išnyko, nes šalys tapo naudingiausiomis prekybos partnerėmis.

ES įžengė į taikos ir klestėjimo erą. Šiandien Sąjungoje gyvena 500 milijonai žmonių. Ji priima kasdieniam gyvenimui reikšmingus sprendimus, o jos veiksmai grindžiami šiais principais:

  1. ES gali veikti tik tose srityse, dėl kurių susitarė šalių vyriausybės.
  2. Ji turėtų veikti tik tada, kai tai naudingiau už savarankiškus nacionalinių vyriausybių veiksmus.
  3. Ji turi skatinti ir ginti bendras vertybes: demokratiją, laisvę ir teisingumą, taip pat bendrą Europos paveldą, apimantį įvairias kultūras, tradicijas ir kalbas.

Tavo galimybė pakeisti padėtį

Kad ir ką manytum apie politiką, beveik viską, su kuo tu susiduri, reguliuoja įstatymai, kuriuos priima politikai. Štai kodėl labai svarbu dalyvauti priimant sprendimus. Kai tik gali, pasinaudok savo teise balsuoti vietos, nacionaliniuose ir Europos rinkimuose. Kai santvarka demokratinė, tai net didžiulėje valstybių sąjungoje kiekvienas balsas yra svarbus ir gali turėti įtakos rinkimų rezultatams.

Tačiau piliečių atsakomybė neapsiriboja vien balsavimu. Sveikoje demokratinėje valstybėje piliečiams nepakanka vien balsuoti kartą per ketverius ar penkerius metus. Politikai privalo galvoti ne tik apie kitus rinkimus, bet ir apie ateinančią kartą. Jeigu tu nori turėti savo nuomonę ir ją išsakyti, tau nebūtina laukti, kol galėsi balsuoti!

Technologijos sukūrė naujų bendravimo būdų ir pakeitė piliečių bei valstybės tarnautojų santykį – tarp jų nebeliko tarpininkų. Internetas suteikia galimybę tiesiogiai bendrauti su institucijų atstovais ir politikais. ES tu netgi gali rasti populiariose socialinių tinklų svetainėse!

Europos jaunimo portalas

Europoje daug organizacijų rūpinasi jaunimo interesais. Šioje interneto svetainėje rasi jų apžvalgą, taip pat informacijos apie studijas, darbą, savanorišką veiklą, keliones ir kt. europa.eu/youth

Daugiau informacijos: