This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigációs útvonal

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Alapjogok mindenkinek

Az európai jogrendszer gerincét egy sor alapvető és megkérdőjelezhetetlen szabadságjog és norma képezi.

Az alapjogok a közös értékeken és a sokszínűség tiszteletén nyugszanak; megerősítik az egyén méltóságát és értékeit. Az egyenlőség alapelvére épülnek, függetlenül azoktól a vonásoktól, amelyek elválaszthatnak minket, hiszen mindannyiunknak jogunk van ugyanazokhoz az alapjogokhoz.

Az Alapjogi Charta

Az Unió minden egyes állampolgárára érvényes jogokat több jelentős dokumentumban is megfogalmazták. Ilyenek többek között az Európai Unió Alapszerződései, az egyes nemzetek alkotmányai vagy alkotmányos hagyományai.

Mivel ezeket a jogokat különböző időpontokban, eltérő módon és formában foglalták írásba, az EU elhatározta, hogy rendezi a helyzetet, és egyetlen dokumentumban, az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalja össze mindezt. Az EU intézményeinek és tagállamainak be kell tartaniuk a Charta által elfogadott irányelveket. Ez többek között azt is jelenti, hogy jogod van más uniós tagállamba költözni, és hátrányos megkülönböztetés nélkül ott élni.

Alapjogi Charta, 21. cikk, (1) bekezdés
„Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.”

Gondolkodj, mielőtt megosztasz!

Az adatvédelem ma már európai uniós alapjog. Viszont ha úgy döntesz, hogy nyilvánossá teszed a személyes adataidat – például közösségi oldalakon –, azt az iskolád és a leendő munkáltatód is láthatja. Tehát felmerül a kérdés, mennyi az az információ, ami már túl sok?

Az internet új lehetőségeket nyitott előttünk, viszont még csak most tanuljuk, hogy hol húzódik a határ a magánéletünk és a nyilvánosság között. Általános szabályként senkinek sem lenne szabad a tudtod nélkül hozzáférnie a személyes adataidhoz és felhasználnia azokat . Hasonlóképpen, neked is meg kell kérdezned a barátaidat, mielőtt megadod valakinek az ő adataikat.

A legtöbb közösségi oldalon lehetőség van rá, hogy beállítsd a személyes szűrőt. Ezt a funkciót mindenképp érdemes megtanulnod. Igaz, hogy némi kutakodást igényel, amíg megtalálod a megfelelő beállításokat, de tudnod kell ellenőrizni, hogy ki mit lát a profilodból, és hogy megjelenjen-e a neved a keresőben. Sokan úgy vélik, hogy ezek a biztonsági intézkedések még így sem elegendőek. Végső soron a te felelősséged, hogy milyen információt teszel közzé magadról.

Uniós polgárság
Ha egy uniós tagország állampolgára vagy, automatikusan európai polgár is vagy. Ez további jogokkal és felelősséggel jár.
  • Jogod van más uniós tagállamban utazni, élni, dolgozni és tanulni.
  • Ha más uniós tagállamban (azaz nem a saját országodban) élsz, jogod van szavazóként részt venni a helyi, valamint az európai uniós választáson.
  • Ha az Európai Unión kívüli helyre mész, ahol a saját országodnak nincs követsége, más EU tagállam követségéhez is fordulhatsz segítségért.

A fiatalok jogai

A fiatalok ugyanazokkal az alapjogokkal rendelkeznek, mint a felnőttek, de további védelemben is részesülnek. A jogi dokumentumokban, mint például az Alapjogi Chartában ezek a gyermekek jogaiként vannak megfogalmazva. Gyermeknek számít minden 18 év alatti személy. Ebben a kérdésben a Charta az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló egyezményét vette alapul.

Mindegyik európai uniós tagállam vállalta, hogy biztosítja a gyermekek jogait. A vállalások ellenére a mindennapi életben, otthon, az iskolában vagy az utcán nem mindig érvényesülnek a hivatalos dokumentumokban leírt jogok. Ezeket a jogokat sokan nem értik, nem fogadják el, vagy egyszerűen csak nem ismerik, ez pedig sebezhetővé teszi a gyerekeket.

Amikor a felnőttek gyermekekkel kapcsolatos döntéseket hoznak, mindig szem előtt kell tartaniuk a gyermek legfőbb érdekeit. Ezt úgy lehet elérni, hogy lehetőséget teremtünk a fiatalok számára, hogy kifejtsék álláspontjukat és meghallgatásra találjanak. Ezzel a joggal felelősség is jár. Egyrészt szabadon elmondhatod a véleményedet, másrészt tisztelned kell mások jogait is.

Ha többet akarsz tudni a kiskorúak jogairól, látogass el a következő oldalra: ec.europa.eu/0-18/.

További információk: