This site has been archived on 2013
23/07/2013

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Det gäller vårt liv

Hur värdefull är naturen för dig? Kom igen nu, ge mig ett pris! Men först kan du fundera en stund över allt som naturen ger oss utan att be om något tillbaka. Hur man än ser på det så misslyckas mänskligheten att betala sina skulder till planeten, istället är det naturen som får betala priset.

Det gäller vårt liv

Ska vi fortsätta nöta på våra naturliga skatter?

Oavsett om man gillar det eller inte lever vi människor inte i en bubbla. Vi är en del av ett större ekosystem av växter, djur och andra organismer. Skulle någonting ändras i det här ekosystemet skulle det få följder för alla de andra delarna av systemet och eftersom vi människor fortsätter att göra stora förändringar i vår omvärld är vår framtid osäker.

Naturen förser oss med det viktigaste vi behöver för att överleva, som ren luft, friskt vatten och mat – helt gratis! Ändå verkar det inte som att vi värderar det så högt som vi borde, vi tar det för givet. Med ett intensivt jordbruk, föroreningar, skövling av skogar och överexploatering av världshaven håller vi på att förstöra alla de resurser vi behöver för att överleva.

Ännu mer oroande är att när man väl har förstört ett ekosystem går det inte att göra det ogjort. All den oreparabla skadegörelsen förstör vår planet i en rasande fart, men vi riskerar inte bara att fördärva planeten för växterna och djuren, vi saboterar även vår egen framtid.

Ett angrepp på naturen

Livet på jorden är utsatt för många hot och de flesta är skapade av människan. Koldioxidutsläppen som uppstår när vi bränner fossila bränslen och skövlar skogar har lett till en global uppvärmning med allvarliga konsekvenser för vår framtid. Men lyckligtvis kan naturen själv hjälpa till! Hav, skogar och våtmarker är alla ekosystem som fungerar som naturliga ”kolsänkor”, det vill säga platser som kan binda kol och därmed minska koldioxidnivån i luften. Genom att skydda de här naturliga miljöerna kan vi hjälpa till att minska den globala uppvärmningen.

När en art en gång har utrotats kommer den aldrig tillbaka igen och det sorgliga är att tusentals arter nu riskerar att gå det ödet till mötes. Ta till exempel den blåfenade tonfisken som riskerar att överfiskas. Om du vill kan du läsa om tonfiskens historia på www.detgallervartliv.eu eller söka efter ”biodiversity” på Facebook.

Vad kan du göra?

Var varsam mot vår jord! Tänk till exempel på detta:

  • Vad äter du? Försök att välja säsongens frukter och grönsaker som är ekologiskt och lokalt odlade.
  • Hur mycket konsumerar du? Tänk på om du verkligen behöver alla grejer du köper. Och kom ihåg att i slutändan måste allt ta vägen någonstans…
  • Vad betyder naturen för dig? Behandla naturen som något vi alla värderar!

Upptäck naturen och njut av den, men glöm inte att respektera den.

Natura 2000 skyddar naturliga miljöer
Många naturliga miljöer och deras växt- och djurliv runtom i EU – från våtmarker och blomsterrika ängar till underjordiska grottsystem – skyddas av nätverket Natura 2000. Det innebär att de bara får förändras på ett sätt som tar hänsyn till miljön. Om du vill hitta ett Natura 2000-område nära dig, kolla in:
Renata, 18, PortugalDet är ytterst viktigt att skydda vår biologiska mångfald, människan kan nämligen inte överleva ensam. Alla levande varelser behöver varandra. - Renata, 18, Portugal.

För mer information: