This site has been archived on 2013
23/07/2013

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Upp och iväg

Många av oss är nog mer intresserade av vilken underhållning som finns på flyget än av själva flygtrafikledningen – men eftersom risken finns att man kommer tillbringa mer tid på flygplatsen än att flyga kanske man ska tänka om… nu tar EU tag i problemet!

Upp och iväg

För oss som snart ska ut och flyga är nyhetsinslagen som varnar om allvarliga stormar eller strejker tillräckliga för att vi ska bli alldeles kallsvettiga. Men bakom alla rubriker finns ett annat problem som hotar att skapa långvariga förseningar, för att inte nämna ökade kostnader och föroreningar i EU:s alltmer igenkorkade luftrum: Europas invecklade system för flygtrafikledning.

Ett gemensamt europeiskt projekt, kallat SESAR, har inletts tillsammans med flygplatsoperatörer, teknikföretag och nationella myndigheter. Det ska hjälpa till att utveckla ett nytt flygtrafikledningssystem som är anpassat för 2000-talet. Några av de största problemen det ska ta itu med är följande:

Gammal teknik

Tro det eller ej, men samtidigt som en del flygbolag erbjuder sina passagerare trådlös internetuppkoppling, kommunicerar piloterna fortfarande med flygtrafikledarna via gammal radioutrustning.

Uppdelning

Det europeiska luftrummet är ett pussel av nationella leverantörer av flygtrafiktjänster med över 650 olika sektorer. Varje gång ett plan flyger in i en ny sektor måste piloten byta radiofrekvens och kontakta en ny flygtrafikledare. Uppdelningen av det europeiska luftrummet är ineffektiv och orsakar merkostnader på omkring 5 miljarder euro om året. Slutnotan måste företagen och passagerarna betala. Flygledningstjänsterna motsvarar för närvarande 6–12 procent av biljettpriset. I USA däremot klarar flygtrafikledarna av att hantera dubbelt så många flygningar för samma kostnad, eftersom luftrummet inte är lika uppdelat där.

Ett gemensamt europeiskt luftrum

Med 28 000 flygningar per dag (eller otroliga tio miljoner om året), håller EU:s luftrum på att nå maxgränsen för vad de nuvarande flygtrafikledningssystemen klarar av att kontrollera på ett säkert sätt. Om ingenting förändras blir förseningar, ökade utsläpp, högre kostnader och säkerhetsrisker nästan omöjliga att undgå eftersom antalet flygningar väntas växa stadigt under de kommande tio åren.

Med SESAR och projektet för att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum är moderniserings- och centraliseringsarbetet av Europas flygtrafikledningssystem på god väg. Resultatet blir att:

  • säkerheten blir tio gånger bättre
  • kostnaden för flygtrafikledning minskar med 50 procent
  • miljöpåverkan för varje flygresa minskar med tio procent (rakare flygrutter, mindre markkörning på flygplatsen osv.)
  • kapaciteten tredubblas till år 2020
  • punktligheten förbättras, flygrutterna bli fler och konkurrensen större
  • investeringen i europeisk teknik skapar fler jobb i Europa

Med ett gemensamt europeiskt luftrum blir flygresorna fler och miljövänligare. Låter det som en motsägelse? Vilka följder får detta för dina personliga val?

Visste du att...
På grund av det uppdelade luftrummet flyger flygplanen i själva verket inte i en rak linje mellan flygplatserna. I genomsnitt flyger de 42 km längre än de faktiskt behöver, vilket förlänger resorna och gör att flygplanen pumpar ut ytterligare fem miljoner ton koldioxid per år.

För mer information: