This site has been archived on 2013
23/07/2013

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Hur lagar kommer till

EU är en politisk arena där man lägger fram förslag, försvarar sina intressen och kompromissar. Ur den synvinkeln är beslutsfattandet på europeisk nivå väldigt likt den nationella politiken. Ta till exempel...

Hur lagar kommer till

Telekompaketet

I samband med att internet och andra nya tekniker växte fram började många människor tala om att det borde finnas lagar för telekommunikation och ville se en förändring. I november 2007 lyssnade Europeiska kommissionen på argumenten och lade fram ett förslag på en ny lagstiftning för att förnya telemarknaden. Lagförslaget blev sedan indraget i debatten om fildelning på nätet. En bestämmelse som bland annat innefattade internetanvändarnas rättigheter blev ett stort orosmoment och fick folk att undra: vad krävs för att ens internet ska stängas ner?

Men egentligen var det en debatt som handlade om hur man ska bekämpa illegal nerladdning. Frågan var om fler människor tänker betala för sin musik om det yttersta straffet för personer som kopierar musik illegalt är att deras internet stängs ner?

Europaparlamentet godkände hela det så kallade telekompaketet vid första behandlingen i september 2008. Men rådets nationella ministrar var fortfarande oense i ett flertal nyckelfrågor, och då i synnerhet vad gällde garantier för tillgång till internet. De två institutionerna försökte kompromissa med varandra, men mitt under alla protester på gatorna och på internet i maj 2009 röstade parlamentet starkt till förmån för en ändring som var helt i motsats till den ståndpunkt som rådet hade.

Är det en allmän rättighet att ha tillgång till internet?

Debatten visade att det fanns många åsikter som konkurrerade med varandra. Till exempel fanns det regeringar som ville hitta ett fungerande sätt att införa upphovsrättslagar i det egna landet, parlamentariker som ansåg att internet behövs för yttrandefriheten, mediaföretag som hävdade att deras verksamheter skadades av illegal fildelning och konsumentgrupper som var oroliga för att människor skulle bli orättvist fråntagna sin tillgång till internet.

Och det finns alltid några människor som anser att lagstiftarna borde sätta upp regler för ett rättvist samhälle, och andra som anser att allt fungerar bättre när man inte låter lagar bestämma över människors liv.

Ett möte på halva vägen

För att hitta en väg ut ur det här dödläget satte man samman en förlikningskommitté med representanter från parlamentet och rådet. Kommittén klubbade igenom en kompromiss som skulle försäkra att internetanvändare som misstänks bryta mot lagen inte riskerar att bli fråntagna sin tillgång till internet under tiden som utredningen pågår. Det innebär att internetanvändare förväntas vara oskyldiga, har rätt att försvara sig och endast kan bli nekade tillgång till internet efter ett ”rättvist och opartiskt förfarande”.

Telekompaketet undertecknades i november 2009, mer än två år efter att det lades fram som förslag.

Med telekompaketet säkrade man inte bara tillgången till internet, man förstärkte även konsumentskyddet på andra viktiga sätt. Till exempel förbättrades tillgången till det europeiska nödnumret 112 genom att använda ny teknik.

För mer information: