This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigointipolku

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Perusoikeudet kaikille

Eurooppalaisen oikeusjärjestelmän keskiössä ovat tietyt luovuttamattomat perusoikeudet ja standardit.

Perusoikeudet perustuvat yhteisiin arvoihin ja moninaisuuden kunnioitukseen. Ne vahvistavat jokaisen yksilön arvokkuuden ja arvon. Ne pohjautuvat tasa-arvon periaatteelle – meitä yksilöinä erottaviin ominaisuuksiin katsomatta jokaisella on samat perusoikeudet.

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Jokaisen yksilön oikeudet Euroopan unionissa on luetteloitu useissa keskeisissä asiakirjoissa, kuten Euroopan unionin perustamisasiakirjoissa, jäsenmaiden perustuslaeissa tai valtiosääntöperiaatteessa.

Koska nämä oikeudet tulivat voimaan eri aikoina, eri tavoin ja eri muodoissa, EU päätti selkeyttää tilannetta ja sisällyttää ne kaikki yhteen ja samaan asiakirjaan – Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21(1) artikla
“Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan.”

Ajattele ennen kuin klikkaat!

Tietosuojasta on tullut perusoikeus uudessa EU-laissa. Jos päätät kuitenkin tehdä yksityisasioistasi julkisia – esimerkiksi yhteisösivustoilla – ne saattavat päätyä koulusi tai tulevan työnantajasi nähtäville. Kuinka paljon tietoa on liikaa?

Internet on aukonut uusia uria, mutta me vasta opettelemme, missä kulkee raja julkisen ja yksityisen elämämme välillä. Nyrkkisääntö on, että kenenkään ei tulisi päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi tai käyttää niitä ilman, että tiedät siitä. Samoin sinun tulisi kysyä kavereiltasi lupaa ennen kuin jaat mitään heihin liittyvää tietoa.

Useimmilla yhteisösivustoilla on yksityisyysasetuksia, joita on syytä opetella käyttämään. Eri asetusten löytäminen sivustoilta voi vaatia hiukan salapoliisityötä, mutta sinun tulisi vähintään voida määritellä kuka saa nähdä mitäkin osia profiilistasi ja onko nimesi näkyvillä hakutuloksissa. Usein nämä yksityisyysasetukset ovat kuitenkin puutteellisia. Loppujen lopuksi on omalla vastuullasi, mitä tietoa jaat itsestäsi.

EU-kansalaisuus
Jos olet jonkin EU-maan kansalainen, olet silloin automaattisesti myös EUkansalainen. Tästä seuraa lisää oikeuksia ja velvollisuuksia.
  • Sinulla on oikeus matkustaa, asua, työskennellä ja opiskella toisessa EU:n jäsenmaassa.
  • Sinulla on oikeus äänestää paikallis- ja EU-vaaleissa silloin kun asut jossain muussa EU-maassa kuin omassa kotimaassasi.
  • Jos käyt EU:n ulkopuolella maassa, jossa kotimaallasi ei ole lähetystöä, olet oikeutettu saamaan apua muiden EU-maiden lähetystöiltä.

Lasten ja nuorten oikeudet

Nuorilla on samat perusoikeudet kuin aikuisillakin, mutta sen lisäksi he nauttivat myös erityissuojelusta. Oikeudellisissa asiakirjoissa, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, näihin viitataan lapsen oikeuksina. Lapsia ovat määritelmän mukaan kaikki alle 18-vuotiaat. Tässä kysymyksessä perusoikeuskirja perustuu Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimukseen.

Kaikki EU-maat ovat luvanneet huolehtia lasten oikeuksien turvaamisesta. Lupauksista huolimatta arkitodellisuus kodeissa, kouluissa tai kadulla ei aina vastaa virallisissa asiakirjoissa mainittuja oikeuksia. Näitä oikeuksia ei aina ymmärretä, toteuteta tai edes tunneta ja se on vahingollista lapsille ja nuorille.

Aina kun aikuiset tekevät päätöksiä lasten puolesta, lapsen etu on otettava huomioon. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan luomalla nuorille mahdollisuuksia ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluiksi. Oikeus tulla kuulluksi merkitsee sitä, että sinulla on oikeus ottaa kantaa itseäsi koskeviin päätöksiin. Tämän oikeuden mukana seuraa myös vastuuta. Yhtäältä sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi vapaasti ja toisaalta sinun on myös kunnioitettava toisten oikeuksia.

Lisätietoa oikeuksistasi nuorena löydät osoitteesta ec.europa.eu/0-18/

Lisätietoa: