This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigointipolku

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Kauppakumppanit

Kaupankäynti, bisnes, kansainvälinen liiketoiminta. Millä nimellä niitä kutsutkin, tuonti ja vienti ovat Euroopan unionin tärkein side muuhun maailmaan.

Kauppakumppanit

Euroopan unioni on todellinen kauppamahti, mutta mitä tämä merkitsee meille yksilöinä? Ilman kansainvälistä kauppaa hinnat olisivat korkeampia ja tarjolla oleva tuotevalikoima rajoittuneempi. Esimerkiksi aivan tavallisten farkkujen materiaalina käytettävä puuvilla kasvatetaan Malissa, kudotaan Egyptissä, värjätään indigolla Intiassa ja ommellaan valmiiksi Bangladeshissa eurooppalaisen suunnittelijan kaavan mukaan. Ja se on vain yksi vaatekappale.

EU vei tavaraa ja palveluja rajojensa ulkopuolelle vuonna 2011 peräti 2 130 miljardin euron arvosta. EU:n tuonnin arvo oli vain aavistuksen verran suurempi: 2 182 miljardia euroa. EU on maailman suurin tavaroiden ja palvelujen viejä. Tärkeimmät kauppakumppanimme ovat Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä. Lisäksi EU on yli sadan maan tärkein vientimarkkina-alue.

Tiesitkö?
Yhdessä 27 EU-maata muodostavat 18,6 % maailman tuonnista ja viennistä – mutta vain 7 % maailman väestöstä.

Hyödyllistä kaupankäyntiä

Kaupankäynti perustuu siihen yksinkertaiseen lähtökohtaan, että kukin maa tekee sitä, missä se on hyvä. Maan ei tarvitse olla ehdottomasti parhain jonkin tuotteen valmistamisessa, mutta jos se on suhteessa parempi kuin muut maat, maan kannattaa erikoistua sille alalle ja tyydyttää muut tarpeet kaupankäynnin avulla. Tätä kutsutaan kilpailueduksi ja se on hyödyksi kaikille kaupankäynnin osapuolille.

Tästä näkökulmasta kaupankäynti on palkitsevaa kaikille sitä harjoittaville maille, kun taas muusta maailmasta sulkeutuvat maat ovat usein häviäjiä. Tariffeja ja muita kaupan esteitä vähentävien sopimusten kautta EU pyrkii avaamaan uusia markkinoita eurooppalaisille yrityksille ja luomaan näin uusia työpaikkoja sekä edistämään kasvua.

Kaupankäynnillä ei tarkoiteta vain tavaroiden ja palvelujen vaihtoa vaan myös kansainvälisiä rahavirtoja, jotka osaltaan edistävät kasvua ja kehitystä. Vuonna 2011 EU investoi eri puolille maailmaa yli 360 miljardia euroa ja muut maat investoivat EU:hun yli 225 miljardia euroa.

Yhteistyötä

Sen lisäksi, että kaikki 27 EU-maata jakavat yhtenäismarkkinat ja yhteiset ulkorajat, ne jakavat myös yhteisen kauppapolitiikan. Euroopan kauppakomissaari istuu niiden puolesta Maailman kauppajärjestön (WTO) ja yksittäisten kauppakumppanien neuvottelupöydissä. Toimimalla yhdessä EU-maat kykenevät joukkovoimalla rakentamaan avoimempaa kansainvälistä kauppajärjestelmää, joka perustuu reiluihin sääntöihin – ja varmistamaan, että näitä sääntöjä noudatetaan.

Sen lisäksi, että Euroopan komissiolla on tärkeä rooli Maailman kauppajärjestössä (WTO), se toimii myös suoraan Euroopan kauppakumppaneiden kanssa poistaakseen vientiyritysten ongelmia, lisätäkseen uusia sijoitusmahdollisuuksia sekä vähentääkseen eurooppalaisten tuotteiden väärentämistä ja laitonta kopiointia. Samalla Euroopan parlamentti osallistuu täysipainoisesti kauppapolitiikkaan, mikä varmistaa sen, että tavallisten kansalaisten huolenaiheet nousevat esiin neuvotteluissa.

Reilua peliä
Koska kansainvälinen kauppa on niin tärkeää, 153 maata on liittynyt Maailman kauppajärjestöön (WTO). Se asettaa kaupankäynnin säännöt ja toimii erotuomarina, jos jokin maa uskoo, että toinen ei ole pelannut sääntöjen mukaan.

Kestävää kaupankäyntiä

Euroopan unionin kauppapolitiikassa ei keskitytä ainoastaan uusien työpaikkojen ja talouskasvuun luomiseen Euroopassa. Pyrkimyksenä on myös auttaa köyhempien maiden ihmisiä nousemaan köyhyydestä kaupankäynnin avulla. Siksi Eurooppa on avannut markkinoitaan köyhempien maiden tuotteille ja se auttaa näitä maita hyötymään paremmin kaupankäynnin tarjoamista mahdollisuuksista.

Kaupankäynnin lisäksi EU myös tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä suojella ympäristöä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan, parantaa työoloja sekä varmistaa, että myymiemme ja ostamiemme tuotteiden valmistuksessa on noudatettu korkeita terveellisyys- ja turvallisuusstandardeja.

Beyond bordersHaluan tietää, mitä ostan ja mistä tuote on peräisin. Pyrin myös välttämään väärennettyjä tuotteita. Jos kyse on ruoasta, on tärkeää tietää, mistä se on peräisin - Valentina, 18, Belgia.
Kaupankäyntiä Andien maiden kanssa
Ennen kuin EU tekee päätöksen kauppasopimuksesta, se analysoi sopimuksen mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset: Kuinka lisääntynyt kaupankäynti ja sijoitusten virrat muuttavat verotuloja? Entä vaikuttaako sopimus työllisyyteen tai maankäyttöön? Esimerkiksi neuvotellessaan kauppasopimuksesta Andeilla sijaitsevien Kolumbian ja Perun kanssa EU tilasi aiheesta riippumattoman selvityksen.