This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigointipolku

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
EU lyhyesti

Euroopan unioni (EU) on maailmassa ainutlaatuinen: se ei ole kansainvälinen järjestö, kuten Yhdistyneet kansakunnat, eikä se korvaa jäsenmaiden hallituksia. Mikä se siis on?

EU lyhyesti

EU on eurooppalaisten maiden yhteenliittymä, jonka jäsenmaat ovat perustaneet voidakseen sopia yhteistoiminnasta tietyillä päätöksenteon alueilla. Nämä päätöksenteon alueet ovat niitä, joilla EU-maiden on järkevämpää toimia yhdessä sen sijaan, että jokainen maa toimisi yksin.

Yhteistyötä kilpailun sijaan

Toisen maailmansodan hävityksen jälkeen eurooppalaiset päättivät, ettei mikään konflikti enää milloinkaan raunioittaisi maanosaa. Keskinäisen kilpailun sijaan kuuden maan hallitukset päättivät tehdä yhteistyötä kaupankäyntiin ja taloudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Ne yhdistivät hiili- ja teräsvarantonsa, aseiden raaka-aineet, ja sodan uhka väistyi, kun maista tuli toistensa tärkeimpiä kauppakumppaneita.

EU on tuonut tullessaan rauhan ja vaurauden aikakauden. Nykyään unioniin kuuluu 500 miljoonaa ihmistä ja se käsittelee jokapäiväiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Euroopan unioni toimii seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Euroopan unioni voi toimia vain sellaisilla päätöksenteon alueilla, joista jäsenmaat ovat sopineet yhteisesti.
  • Euroopan unionin tulee toimia vain silloin, kun se pystyy toimimaan tiettyä asiaa koskien tehokkaammin kuin mikään jäsenvaltio yksin.
  • Euroopan unionin tulee edistää ja puolustaa yhteisiä arvoja, kuten demokratiaa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta sekä Euroopan yhteistä perintöä, jotka ilmenevät sen monissa kulttuureissa, perinteissä ja kielissä.

Kysyttävää EU:sta? Ota yhteyttä Europe Direct -palveluun puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä paikallisessa tiedotuspisteessä! 00 800 67 89 10 11
europa.eu/europedirect/index_fi.htmxml

Tilaisuutesi vaikuttaa

Huolimatta omista mielipiteistäsi politiikkaa koskien on varmaa, että lähes kaikkea, millä on vaikutusta sinuun, hallitaan poliittisessa prosessissa päätetyillä laeilla – ja siksi päätöksentekoon osallistuminen on tärkeää.

Käytä äänioikeuttasi heti, kun voit – paikallisissa, kansallisissa ja EU-vaaleissa. Jopa EU:n kaltaisissa suurissa demokratioissa jokaisella äänellä on merkitystä ja jokainen ääni voi vaikuttaa vaalien lopputulokseen.

Äänestäminen ei silti ole ainoa kansalaisvelvollisuus. Terve demokratia vaatii kansalaisiltaan enemmän kuin vain äänestyslipukkeen täyttämistä kerran neljässä tai viidessä vuodessa. Poliitikkojen on tulevien vaalien lisäksi ajateltava myös tulevia sukupolvia. Sinun ei tarvitse odottaa äänestysikään asti voidaksesi olla asioista jotakin mieltä ja saadaksesi mielipiteesi kuuluviin!

Uusien viestintätekniikoiden ansiosta kansalaisten ja viranomaisten suhde on muuttunut, kun tarpeettomat välikädet ovat poistuneet. Internet tarjoaa suoran yhteyden toimielimiin ja poliitikkoihin – EU löytyy jopa suosituilta yhteisösivustoilta!

Euroopan nuorisoportaali Monet järjestöt edistävät nuorten etuja Euroopassa. Voit saada niistä hyvän yleiskäsityksen tältä sivustolta, joka on pullollaan tietoa opiskelusta, työskentelystä, vapaaehtoistyöstä, matkustamisesta jne.
europa.eu/youth