This site has been archived on 2013
23/07/2013

Navigatsioonitee

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Mis on Euroopa Liit?

Euroopa Liit on ainulaadse juhtimisega riikide ühendus, mis ei ole ei liitriik ega ka rahvusvaheline organisatsioon nagu näiteks ÜRO. Mis see siis on?

Mis on Euroopa Liit?

EL on demokraatlike riikide ühendus, mida iseloomustab vastastikune koostöö ja veendumus, et koos tegutsedes suudavad riigid tagada inimestele parema, turvalisema ja tervislikuma elu.

Koostöö konkurentsi asemel

ELi idee sai alguse pärast II maailmasõda, kui Euroopa riigid soovisid tulevikus vältida suurte konfliktide tekkimise võimalust Euroopas. Selleks leppisid kuus Euroopa riiki kokku ühises majandus- ja kaubandusalases koostöös. Nad ühendasid oma söe- ja terasevarud, mis olid relvade tooraineks, ja muutusid üksteisele seeläbi kasulikeks kaubanduspartneriteks. Nii taandus ka sõjaoht.

ELi 28 liikmesriigis elab täna 500 miljonit inimest, kes saavad elada enneolematul rahu ja heaolu ajastul. EL lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

  1. Liit tegutseb tervikuna ainult nendes valdkondades, milles riigid on ühiselt kokku leppinud.
  2. Subsidiaarsuse põhimõte ehk otsuseid tehakse kõige efektiivsemal tasandil. Kohalike asjade üle otsustavad liikmesriigid ise ja EL sekkub ainult siis, kui ühiselt tegutsemine on tõhusam riikide iseseisvast otsustamisest.
  3. EL kaitseb ja edendab Euroopa ühist pärandit - kultuuri, traditsioone, keeli ja ühiseid väärtuseid nagu demokraatia, vabadus ja õigus.

Sinu võimalus asju muuta

Kas sind huvitab poliitika? Tõenäoliselt jah, isegi kui arvad vastupidist. Kindlasti oled kirunud katkiseid tänavaid, kõrgeid makse, liiga koormavat õppekava vms. See ongi poliitika, mida paraku aetakse sageli segamini erakonnapoliitikaga.

Kõikjal Euroopas on probleemiks kodanike, eriti noorte, passiivne osalemine valimistel, kuigi valimised on kodanikule kõige lihtsam viis mõjutada poliitilisi protsesse. Kui sul on juba hääletusõigus, siis kasuta seda nii kohalikel, riiklikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel. Iga hääl on oluline ja võib muuta valimiste tulemust.

Aktiivne osalemine ei tähenda siiski ainult iga nelja või viie aasta järel valimiskasti juures käimist. Selleks on rohkelt teisi võimalusi, kus sa ei pea oma arvamuse avaldamiseks ootama valimisealiseks saamist.

Moodne tehnoloogia võimaldab kodanikel riigiga suhelda lihtsamini kui eales varem. Internet annab otsese juurdepääsu asutustele ja poliitikutele – võid neid leida isegi populaarsetest sotsiaalvõrgustikest! Otsi nad üles!

Euroopa Noorteportaal
palju kasulikke viiteid õppimis-, töö-, vabatahtlikuna tegutsemise, reisimise ja muude võimaluste kohta. europa.eu/youth

Loe lähemalt: