This site has been archived on 2013
23/07/2013

Sti

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Grundlæggende rettigheder for alle

I hjertet af det europæiske retssystem findes et sæt basale friheder og standarder, som ikke er til diskussion.

Grundlæggende rettigheder for alle

Grundlæggende rettigheder er baseret på fælles værdier og respekt for forskellighed; de sikrer værdighed og værdi for alle individer. De stammer fra et princip om lighed. Ligegyldigt hvilke træk, der måtte gøre os forskellige, har vi alle ret til de samme grundlæggende rettigheder.

EUs charter om grundlæggende rettigheder

Rettighederne for alle mennesker i EU finder man i vigtige dokumenter som f.eks. de grundlæggende traktater for Den Europæiske Union og nationale grundlove eller klassiske traditioner.

Da disse rettigheder blev vedtaget på forskellige tidspunkter, på forskellige måder og i forskellig form, besluttede EU at gøre tingene klarere og at inkludere dem i et enkelt dokument – EUs charter om grundlæggende rettigheder. EU-institutionerne og medlemslandene skal respektere de rettigheder, der nævnes i charteret. Det betyder f.eks., at du har ret til at flytte til et andet EU-land og leve uden at blive diskrimineret.

Artikel 21(1) i charteret
‘Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt..’

Tænk før du deler!

Databeskyttelse er nu en grundlæggende rettighed under EU-lovgivningen. Men hvis du selv vælger at lægge din personlige informationer ud i offentligheden – f.eks. på sociale netværkssider – kan det blive set af din skole eller fremtidige arbejdsgiver. Så hvor meget information, er for meget?

Internettet har åbnet helt nye muligheder, men vi er stadig ved at lære, hvor grænsen går mellem vores offentlige og private liv. Som hovedregel skal ingen kunne bruge eller få adgang til din personlige data, uden du ved det. Ligeledes, skal du tjekke, at det er ok med dine venner, før du deler personlige detaljer om dem.

De fleste sociale netværk tilbyder privatlivsindstillinger, og dem bør du lære at bruge. Det kræver måske en lille smule research-arbejde at finde alle de forskellige indstillinger, men du bør være i stand til at kontrollere, hvem der kan se hvilke dele af din profil og om dit navn vil komme frem ved søgninger. Ofte er disse indstillinger dog ikke nok. Derfor er al information, du deler dit eget ansvar.

EU-borgerskab
Hvis du er borger i et EU-land, så er du også automatisk EU-borger. Det giver dig ekstra rettigheder og ansvar.
  • Du har retten til at rejse, bo, arbejde og studere i et andet EU-medlemsland.
  • Når du opholder dig i et andet EU-land end dit eget, har du ret til at stemme ved lokale og europæiske valg.
  • Og hvis du besøger et sted udenfor EU, hvor dit eget land ikke har en ambassade, har du ret til hjælp fra andre EU-landes ambassader.

Unges rettigheder

Unge har de samme grundlæggende rettigheder som voksne, men de har også glæde af en ekstra beskyttelse. I juridiske dokumenter som f.eks. EUs charter om grundlæggende rettigheder, kaldes denne ekstra beskyttelse børns rettigheder. Et barn defineres som enhver person under 18 år. På dette område er Charteret baseret på FNs Konvention om barnets rettigheder.

Alle EU-lande har lovet at sikre beskyttelse af børns rettigheder. På trods af løfterne, følger realiteten i hjemmet, skolen og på gaden ikke altid de rettigheder, der nævnes i de officielle dokumenter. Disse rettigheder bliver ikke altid forstået og brugt, og måske kender man dem endda ikke, og derfor er mange unge sårbare og udsatte.

Når voksne tager beslutninger på børns vegne, skal de til hver en tid tænke på, hvad det tjener barnets interesse. Det kan kun ske ved at give mulighed for, at de unge selv får lov til at sige deres mening og bliver hørt. Retten til at blive hørt betyder, at du har ret til at give din mening til kende, i beslutninger, der vedrører dig. Men med denne ret kommer også et ansvar. På den ene side har du ret til frit at sige din mening, men på den anden side, skal du også respektere andres rettigheder.

Vil du vide mere om dine rettigheder som ung, besøg ec.europa.eu/0-18/.

Læs mere: