This site has been archived on 2013
23/07/2013

Sti

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Handelspartnere

‘Handel’, ‘samhandel’ eller ‘internationale forretninger’ – hvad du end kalder det, er import og eksport EUs vigtigste kontakt med verden udenfor.

Handelspartnere

Den Europæiske Union er en stærk handelsmagt, men hvad betyder det for os som enkeltpersoner? Uden international handel, ville priserne være højere og udvalget af varer på hylderne ville være meget mindre. Tag f.eks. et par almindelige jeans: bomulden dyrkes på Mali, bliver vævet i Egypten, farvet med indigo fra Indien og syet i Bangladesh, baseret på et designmønster fra en europæisk designer. Og det gælder bare et stykke tøj…

I 2011 eksporterede EU varer og tjenesteydelser for hele 2 130 milliarder euro, hvilket kun lige overgås af importen af varer og tjenesteydelser på 2 182 euro. Faktisk er EU verdens største eksportør af varer og tjenesteydelser, og vores vigtigste handelspartnere er USA, Kina og Rusland. EU er desuden det største eksportmarked for over ét hundrede lande.

Vidste du?
Tilsammen repræsenterer de 27 EU-lande for 18,6 % af verdens import og eksport – men kun 7 % af verdens befolkning.

Fordelene ved handel

Handel består ganske enkelt i den simple præmis, at hvert land skal gøre det, det er bedst til. Et land behøver ikke være det absolut bedste til at producere noget, men hvis det er lidt bedre end andre, giver det mening for landet at specialisere sig på det område og at få dækket andre behov gennem handel. Det kaldes komparativ fordel, og det giver noget til alle handelspartnere.

Set fra det perspektiv, er handel godt for alle lande, der vil være med, mens de lande, der lukker sig selv fra resten af verden, taber i det lange løb. Ved hjælp af aftaler om at reducere afgifter og andre forhindringer for handel, ønsker EU at åbne nye markeder for europæiske virksomheder og dermed at skabe jobs og mere vækst.

Ud over varer og tjenesteydelser er handel også tæt forbundet med internationale pengestrømme, hvilket også fremmer vækst og udvikling. I 2011 investerede EU over 360 milliarder euro rundt om i verden, mens andre lande investerede over 225 milliarder euro i Europa.

Samarbejde

Ligesom de 27 EU-lande deler et fælles marked og en fælles ydre grænse, deler de også en fælles handelspolitik. Det er den Europæiske Handelskommissær, der sidder ved forhandlingsbordet på landenes vegne i Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre individuelle handelspartnere. Ved at samarbejde udgør EU-landene tilsammen nok slagkraft til at forme et åbent international handelssystem bygget på fair regler – og sikre, at reglerne overholdes.

Udover sin enorme rolle i WTO, arbejder Europa- Kommissionen direkte sammen med Europas samarbejdspartnere for at fjerne problemer for eksportører, åbne nye muligheder for investering og reducere mængden af kopivarer og piratkopiering af europæiske varer. Samtidig er Europa-Parlamentet involveret i en handelspolitik, som sikrer, at den almindelige borgers mening tages med i forhandlingerne.

At spille efter reglerne
Fordi international handel er så vigtig, har 153 lande samlet sig under WTO. Organisationen opstiller regler og fungerer som dommer, hvis ét land mener, at et andet land ikke spiller efter reglerne.

Bæredygtig handel

EUs handelspolitik fokuserer ikke kun på at skabe jobs og økonomisk vækst i Europa, men har også som mål at hjælpe mennesker i fattigere lande med at handle sig vej ud af fattigdom. Europa har derfor åbnet sine markeder for import fra de fattigste lande og hjælper landene med at få stor gavn af de muligheder, som handel giver.

Samtidig med at vi handler med vores partnere, forstærker EU også internationale bestræbelser på at beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer, styrke arbejdsforhold og sikre de højeste standarder for sundhed og sikkerhed i forhold til de produkter, vi køber og sælger.

Beyond bordersJeg kan godt lide at vide, hvad jeg køber, og hvor det kommer fra og prøver at undgå kopivarer. Hvis det handler om fødevarer, er det især vigtigt at vide, hvor de kommer fra. - Valentina, 18, Belgien.
Skub i handlen med Andeslandene
Inden EU indgår handelsaftaler, udfører man analyser for at afgøre, hvilke potentielle økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser de kan have: Hvordan vil øgede handels- og investeringsstrømme påvirke skatteindtægterne? Beskæftigelsen? Arealanvendelse? EU fik for eksempel udført uafhængig forskning på disse områder som led i forhandlingerne med Andeslandene Columbia og Peru.