This site has been archived on 2013
23/07/2013

Sti

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Et blik på den Europæiske Union

Den Europæiske Union (EU) er unik i verden. Det er ikke en international organisation som FN, og den erstatter heller ikke nationale regeringer. Men hvad er den så?

Et blik på den Europæiske Union

EU blev skabt af nationale regeringer som en vej til at opnå fælles handlinger på områder, hvor det gav mere mening for landene at arbejde sammen end at stå alene.

Samarbejde frem for konkurrence

Efter Anden Verdenskrigs ødelæggelser var europæerne fast besluttede på at forebygge, at en anden konflikt nogensinde skulle kunne rasere kontinentet. I stedet for at konkurrere med hinanden, besluttede seks landes regeringer at samarbejde om handel og økonomiske anliggender. De samlede deres kul- og stålressourcer - de grundlæggende elementer i våbenindustrien - og risikoen for krig blev reduceret i takt med, at de kom tættere på hinanden som hinandens vigtigste samarbejdspartnere.

EU indledte en tidsalder, der bygger på fred og vækst. I dag bor der 500 millioner mennesker i EU, som nu også arbejder med andre områder, der er relevante for vores liv og hverdag.

  1. Unionen kan kun handle på områder, hvor de nationale regeringer har givet lov til det.
  2. Unionen skal kun handle der, hvor den kan være mere effektiv end de nationale regeringer.
  3. Unionen skal fremme og beskytte fælles værdier, som f.eks. demokrati, frihed og retfærdighed, såvel som Europas fælles arv i form af kulturer, traditioner og sprog.

Du kan gøre en forskel

Ligegyldigt hvordan du har det med politik, er du påvirket af næsten alle love, der vedtages i den politiske proces – og lige netop derfor er det vigtigt at tage del i beslutningsprocessen.

 

Brug din ret til at stemme så snart du kan – ved lokale, nationale og europæiske afstemninger. Selv i store demokratier som EU tæller hver eneste stemme og kan gøre en forskel I forhold til valgresultatet.

 

Men dit ansvar som borger handler ikke kun om at stemme. Et sundt demokrati kræver mere af sine indbyggere, end bare at sætte et kryds på stemmesedlen hvert fjerde eller femte år. Politikerne skal ikke kun tænke på det næste valg, men også på den næste generation. Du behøver ikke at vente til du er myndig for at give din mening til kende!

 

Teknologien har åbnet op for nye måder at kommunikere på og har derigennem ændret forholdet mellem borgerne og beslutningstagerne ved at fjerne mellemmændene. Internettet giver direkte adgang til institutioner og politikere. Du kan endda finde EU på populære sociale netværk!

 

Udover at sikre internetadgang, styrkede ‘teleselskabspakken’ forbrugernes beskyttelse på andre vigtige måder, som f.eks. bedre adgang til at ringe 112, det fælleseuropæiske alarmopkaldsnummer. Der skete ved hjælp af nye teknologier.