This site has been archived on 2013
23/07/2013

Cesta

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
Obchodní partneři

Mezinárodní „kšefty“, „obchod“, „byznys“ – je jedno, jak tomu říkáš… Import a export jsou nejvýznamnější formou kontaktu Evropy s okolním světem.

Obchodní partneři

Evropská unie je obchodní velmoc, ale co to pro nás jako pro jednotlivce znamená? No, kdyby mezinárodního obchodu nebylo, bylo by všechno dražší a v obchodech by nebyla k mání tak široká škála nabídky. Vezmi si jako příklad džíny: bavlna vyrostla na Mali, upředli ji v Egyptě, je obarvená indigem z Indie a džíny nakonec ušijí v Bangladéši podle vzoru od evropského designéra. A to je jen kus hadru…

V roce 2011 činila hodnota zboží a služeb vyvezených z EU neuvěřitelných 2 130 miliard eur, což je jen o trochu méně než objem dovozu do EU, který činil 2 182 miliard eur. Evropská unie je tak světově největším vývozcem zboží a služeb. Našimi nejdůležitějšími obchodními partnery přitom zůstávají Spojené státy, Čína a Rusko. Kromě toho je EU největším exportním trhem pro více než 100 zemí.

Věděls to?
Členská sedmadvacítka Unie dohromady představuje 18,6 % celosvětového dovozu a vývozu a jenom 7 % obyvatel světa.

Přínosy obchodu

Obchod vychází z jednoduchého předpokladu, že by každý stát měl dělat to, co umí. Žádný stát nemusí být absolutně nejlepší ve výrobě něčeho, ale pokud je relativně lepší než ostatní, je výhodné, aby se stát specializoval na danou oblast a ostatní věci si zajišťoval prostřednictvím mezinárodního obchodu. Tomu se říká konkurenční výhoda a vyplývá z ní užitek pro všechny obchodní partnery.

Z tohoto pohledu je obchod výhodný pro všechny zúčastněné, zatímco státy, které se uzavírají před okolním světem, zpravidla ve výsledku prodělají. Unie se prostřednictvím dohod o snížení dovozního cla a dalších poplatků snaží překonávat bariéry pro obchod, aby členským státům pomohla v hledání a uplatnění se na nových trzích – což by samozřejmě vytvářelo pracovní příležitosti a podporovalo růst.

Obchod se netýká pouze transakcí se zbožím a službami, ale je úzce spojen i s mezinárodními peněžními toky, které rovněž ovlivňují hospodářský růst a rozvoj. Například v roce 2011 investovala EU v celém světě více než 360 miliard eur. Pro porovnání: zbytek světa v EU investoval přes 225 miliardy eur.

Společná práce

Evropská sedmadvacítka sdílí jednotný trh a společnou hranici a kromě toho sdílíme jednotnou obchodní politiku. Evropský komisař pro obchod zastupuje členské státy na zasedáních Světové obchodní organizace (WTO) a jedná s jednotlivými obchodními partnery. Díky společné práci členských států se daří dělat věci, které mají zásadní vliv na fairplay v praxi mezinárodního obchodu – a ještě navíc je společně možné postarat se o to, aby se pravidla fairplay skutečně dodržovala.

Evropská komise je aktivní ve WTO, ale kromě toho jedná ještě přímo s obchodními partnery Evropy a snaží se odstranit překážky pro dovozce, rozvíjet nové investiční příležitosti a omezit dovoz padělků a výrobu plagiátů evropského zboží. Za obchodní politiku Evropy plně odpovídá Evropský parlament, což zaručuje, že se v obchodních jednáváních zohledňují i zájmy běžných občanů.

Hra podle pravidel
Mezinárodní obchod je klíčová věc; členem WTO – tzn. Světové obchodní organizace je 153 zemí světa. Ta stanovuje pravidla pro obchodování a posuzuje, zda někdo pravidla neporušil.

Udržitelný obchod

Obchodní politika EU se zaměřuje na nová pracovní místa a ekonomický růst v Evropě, ale snaží se taky pomáhat lidem v chudších zemích, kterým obchod může pomoci z chudoby. Proto Evropa otvírá svůj trh dovozu z nejchudších zemí a pomáhá jim využít příležitostí, které mezinárodní obchod nabízí.

Evropa se v rámci obchodu snaží taky podpořit mezinárodní úsilí chránit životní prostředí a bojovat proti klimatickým změnám, zlepšovat pracovní podmínky a zaručit vysoký zdravotní a bezpečnostní standard zboží, které nakupujeme a prodáváme.

Beyond bordersZajímá mě, co kupuju a odkud to je a snažím se vyhýbat padělanýmu zboží. Zvlášť u jídla mi připadá důležitý vědět, odkud je. - Valentina, 18 let, Belgie.
Zvyšování obchodu se zeměmi andské oblasti
Předtím, než EU uzavře kteroukoli obchodní dohodu, provede příslušnou analýzu potenciálních dopadů na hospodářství, společnost i životní prostředí: Jak zvýšený objem obchodu a investic ovlivní daňové výnosy? Jaký to bude mít vliv na zaměstnanost? Využívání půdy? Nezávislou studii těchto otázek nechala Unie vypracovat například při vyjednávání dohody o obchodu s Kolumbií a Peru.