This site has been archived on 2013
23/07/2013

Cesta

What's new?

Did you know that 2013 is the European Year of Citizens? Read more ...

 
EU v kostce

Evropská unie (EU) je na světě jediná svého druhu: není to mezinárodní organizace jako OSN, ani nenahrazuje jednotlivé suverénní státy. Ale co to tedy vlastně je?

EU v kostce

Unii vytvořily členské státy jako mechanismus dohody o společném postupu v oblastech, ve kterých je výhodnější jednat společně než každý sám za sebe.

Spolupráce místo soupeření

Po druhé světové válce se Evropané rozhodli předejít dalším konfliktům, které by mohly zničit náš kontinent. Místo vzájemného soupeření se šest států domluvilo na spolupráci v otázkách obchodu a ekonomiky. Sdružily svoje zdroje uhlí a oceli – hlavní suroviny na výrobu zbraní, čímž výrazně snížily hrozbu války, protože se z nich staly nejdůležitější obchodní partneři.

Evropa tím vstoupila do období míru a prosperity. Dnes do Unie patří 500 milionů lidí a EU řeší záležitosti každodenního významu. Unie funguje podle následujících zásad:

  • Zasahuje jen do věcí, na kterých se členské státy dohodly.
  • Jedná jen ve věcech, ve kterých může být efektivnější než jednotlivé státy samostatně.
  • Propaguje a hájí sdílené hodnoty, jako je demokracie, svoboda a spravedlnost a společné evropské dědictví, které žije v nejrůznějších kulturách, tradicích a jazycích.

Můžeš s tím něco dělat

I když se třeba o politiku nezajímáš, skoro všechno, co se tě nějak týká, se řídí zákony, které schvalují politici – proto je tak důležité se na rozhodovacích procesech podílet.

V první řadě bys měl chodit ke všem volbám – místním, krajským, parlamentním, včetně Evropského parlamentu. I ve velkém měřítku, jako je EU, se počítá každý hlas, protože může zvrátit výsledky voleb.

Tvoje odpovědnost ale volbami nekončí. Zdravá demokracie klade na lidi větší nároky než jednou za čtyři, pět let hodit do urny hlasovací lístek . Politici nesmějí myslet jen na další volby, ale především na další generaci. A nemusíš čekat, až budeš moct volit, abys měl vlastní názor a říkal ho nahlas.

Technologie otevřela nové komunikační kanály a proměňuje vztahy mezi obyčejnými lidmi a politiky tím, že umožňuje diskutovat bez zprostředkovatelů. Internet nabízí přímou komunikaci s institucemi a politiky – EU je dokonce na běžných sociálních sítích.

Evropský portál pro mladé

Několik organizací hájí zájmy mladých v Evropě. Dobrou představu si uděláš na webu pro mladé, který je nabitý informacemi o studiu, práci, dobrovolnictví, cestování a tak dál. http://europa.eu/youth